گروه نمونه شامل تعدادی ازمشتركین آب وفاضلاب شهر جویبارمی باشد كه با توجه به جدول  کرجسی مورگان حجم نمونه آنان به تعداد 368 نفر با توجه به پراکندگی آنان بر اساس مناطق تقسیم شده در سیستم مکانیزه امور مشترکین شرکت به صورت طبقه ای در هر منطقه انتخاب شده اند. پس از بررسی های انجام شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ضمن بحث در صحت فرضیه های مطرح شده، الویت بندی عوامل موثر بر ارتقای سطح مشارکت مردمی بهمراه امتیازات مکتسبه به شرح ذیل دسته بندی گردیده شد و بدنبال آن پیشنهادهایی هم مطرح شد:

رتبه متغیرها میانگین امتیازات
1 اعطای تسهیلات برای پرداخت مبالغ حقوق انشعاب فاضلاب 6.72
2 میزان هزینه های مربوط به نصب و برقراری انشعاب فاضلاب 5.90
3 مقایسه هزینه دفع خدمات فاضلاب در مقایسه با سایر هزینه ها 4.96
4 کیفیت خدمات دفع فاضلاب شرکت 4.57
5 مدت زمان اجرای پروژه جمع آوری و دفع فاضلاب 4.41
6 آگاهی مردم از بالا رفتن سطح بهداشتی بواسطه اجرای طرح فاضلاب 4.23
7 تبلیغات شرکت جهت ترغیب مردم د خرید اشتراک فاضلاب 2.79
8 آگاهی مردم از ضرورت اجرای طرح فاضلاب 2.42

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

 

1-1- مقدمه :

انسان و بسیاری از موجودات به شیوه های مختلف فاضلاب تولید می کنند که تولید آن بطور چشمگیری رو به افزایش است این افزایش و تولید موجب بحرانهایی در زمینه محیط زیست گردیده است که حیات موجودات کره زمین را بامشکلات جدی روبرو ساخته است . تولید آلاینده های مختلف که هرروز برتعداد وتنوع آنها افزوده می شود سبب شده که ضمن خسارت به منابع اصلی ( آب ، خاک ، هوا ) با مقادیر زیاد مواد زاید به اشکال جامد ، نیمه جامد ، مایع و گاز مواجه شده ایم و این بدان معناست که بشر به دست خود عرصه زندگی را برخود و سایر موجودات تنگ نموده است. استفاده از چهل و هشت هزار ماده شیمیایی در زندگانی روزمره که تاکنون تنها خاصیت سرطان زایی پانصد نوع آن به اثبات رسیده نوعی تهدید جدی برای محیط زیست وسلامت انسان به شماره می رود.

براساس مطالعه [1]WHOسازمان بهداشت جهانی عدم توجه به جمع آوری ودفع مواد زائد میتواند 32 مشکل زیست محیطی بوجود آورد . افراد جامعه باید بدین باور برسند که علاوه بر رعایت موازین بهداشت فردی ملزم به حفظ بهداشت محیط پیرامون خود نیز هستند زیرا درصورت عدم رعایت این موضوع سلامت آنها و سلامت سایر افراد جامعه در مخاطره خواهدافتاد. یکی از موارد مهم در زمینه حفظ و ارتقای سلامت افراد و جامعه دفع صحیح و بهداشتی فاضلاب است که متأسفانه درخیلی از مناطق شهری و روستایی به دلیل روشهای نامطلوب جمع آوری ، محیط زندگی وسلامت افراد در معرض آلودگی وخطر قرار دارد.

از آنجا که بشر در ابتدا در جوامع کوچکی می زیسته که در آن کشاورزی و صنعت شاهد رشد زیادی نبوده است، جمع آوری پساب های حاصل از مصرف آب در این جوامع مشکل عمده ای به شمار نمی رفت. امّا با گذشت زمان، توسعه شهرنشینی و تشکیل اجتماعات ، انسانها با مشکلات آلودگی محیط زیست و آبهای سالم روبرو شدند. در این هنگام یکی از عوامل مهمی که نقش برجسته ای در این آلودگی ایفا می کند، مسألة آلودگی ناشی از تخلیه پسابهای مایعی (فاضلاب) است که مصرف کنندگان ناچاراً آن را از طریق چاه های جذبی و یا تخلیه در کوچه و خیابانها دفع می کنند، که این امر موجب آلودگی شدید محیط زیست و به مخاطره افتادن بهداشت عمومی می شود

مساله فاضلاب و دفع بهداشتی آن مساله‌ای نیست كه بشر امروز با وجود پرداختن به موضوعات مختلف بتواند به راحتی از كنار آن بگذرد. سال 2008 از سوی سازمان ملل به عنوان سازمانی مرجع و مورد اتفاق تمام جهانیان به نام سال « دفع بهداشتی فاضلاب » نامگذاری شد.

هم‌اكنون پساب های تولید شده در زیستگاههای انسانی بالاخص فاضلاب توالت‌ها و سرویس‌های بهداشتی به معضل بزرگ سلامتی و تندرستی جهانیان تبدیل شده و زندگی 6/2 میلیارد انسان به دلیل عدم دسترسی به این امكانات در معرض تهدید جدی قرار دارد.

برخلاف پیشرفت هایی كه در مورد دسترسی مردم جهان به آب سالم بدست آمده ، دسترسی به خدمات فاضلاب عقب مانده است.

عدم دسترسی به خدمات بهداشتی مناسب نه تنها منزلت افراد كم درآمد شهری را خدشه دار می كند بلكه سلامتی آنها را نیز به خطر می اندازد. رابطه ی بین

 درآمد پایین شهروندان و سطح پایین سلامتی آنها عمدتاً ناشی از كمبود وسایل بهداشتی و نیز كمبود آب سالم می باشد.

كشورها در حال پی بردن به این واقعیت هستند كه خدمات بهداشتی از اولویت‌های توسعه ملی می باشند كه نیاز به راهكارها و بودجه كافی دارد. برای بهبود كیفیت آب و خدمات بهداشتی كه جمعیت بیشتری را پوشش دهد نیاز به سرمایه گذاری دارد.

مشاركت مردمی در مدیریت آب و خدمات فاضلاب همراه با به كارگیری تكنولوژی ساده كه نگهداری از آن آسان باشد می تواند برگشت سریع سرمایه و دسترسی یكسان افراد به خدمات را در پی داشته باشد.

 

 2-1- بیان مسئله

فاضلاب به علت دارا بودن انواعی از آلاینده ها (میکروبی و شیمیایی ) به عنوان یکی از مهم ترین مخاطرات برای سلامتی انسان و محیط زیست به شمار می رود. اهمیت دفع بهداشتی فاضلاب در محیط های مختلف که افراد بیشتری در تماس با آن می باشند از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

در اثر مصرف آب ، فاضلاب تولید می گردد. کیفیت فاضلاب تولیدی به نحوه مصرف آب بستگی دارد.چنین ترکیبی برای آلودگی محیط زیست پتانسیل بالایی دارد و همچنین به علت دارا بودن میکرو ارگانیسم های بیماری زا باعث بروز انواع بیماریها می گردد.لذادر چند سال گذشته در کشور اجرای شبکه های جمع آوری و احداث تصفیه خانه فاضلاب از جمله طرحهای مهم محسوب می شود، بطوریکه علاوه بر گذاشتن اعتبارات لازم از محل اعتبارات عمومی دولت برای تامین بخشی از هزینه های آن از بانک جهانی نیز دراین ارتباط وام هایی دریافت شده است.

بنابراین با توجه به اهمیت دفع بهداشتی فاضلاب برای عملیاتی نمودن این پروژه ها در سطح شهرها لزوم تدوین اجرای برنامه هایی جهت استقبال مردم از سرمایه گذاری هنگفتی که برای احداث شبکه های فاضلاب شده است بیش از پیش مطرح می کند.

از آنجایی که ماهیت طرح های فاضلاب به صورت انتفاعی می باشد یعنی پس از بهره برداری این طرح ها شرکت آب و فاضلاب می بایستی اصل و بهره پولی که دولت و همچنینی بانک جهانی بعنوان یکی از سرمایه گذاران طرح بصورت وام در اختیار شرکت قرار داده ، برگرداند ، لزوم حمایت بخش های مردمی با خرید انشعاب فاضلاب بیشتر متجلی می شود. بنابراین اتخاذ شیوه هایی که بتوان سطح مشارکت مردمی را در اجرای این پروژه ها با خرید انشعابات فاضلاب، ترغیب نمود، بسیار با اهمیت می باشد.

هم اکنون یکی از مشکلات بزرگی که متولیان امراحداث و توسعه شبکه فاضلاب یعنی شرکت آب و فاضلاب ها با آن دست به گریبان هستند عدم استقبال مردم در خرید انشعاب فاضلاب می باشد که این موضوع به عنوان یک معضل اساسی نمود پیدا کرده است.

بنابراین، شناخت الگوهای رفتار مشترکین (شهروندان)، وضع قوانین مناسب و تشویق حمایت از سرمایه گذاری های انجام شده، ایجاد الزامات فنی و مالی و استفاده از تکنولوژی های نوین در روش های اجرا، اجرای تبلیغات و آموزش های مناسب از اهداف برنامه های مزبور است.

کسب اطلاع از طرز تفکر مردم نسبت به شبکه جمع آوری فاضلاب می تواند علل ناکامی پروژه فاضلاب در خصوص فروش انشعاب فاضلاب را به صورت علمی

این مطلب را هم بخوانید :

 بررسی نماید. در این تحقیق که براساس نیاز سازمانی و زمینه های علمی و تجربیات محقق تبیین شده است، براساس نگرش سیستمی به پاسخ رفتاری مردم به بررسی مؤلفه های مؤثر در استقبال و عدم استقبال، بخش های فکری، شناختی ـ احساسی و رفتاری شناسایی و ارزیابی می شود.

به طور خلاصه می توان گفت که مساله اصلی تحقیق حاضر آن است که عوامل موثر در ارتقاء سطح مشارکت مردمی شهروندان شهر جویبار در اخذ اشتراک فاضلاب کدامند؟

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...