دانلود فایل های دانشگاهی


آخرین مطالب


  بنیادین ، موجب شده تا صنعت گردشگری کشور در مقایسه با سایر کشورها از رقابت پذیری بسیار پایین برخوردار باشد (دفتر پژوهش های بازرگانی،1385) .اردن ، لبنان ، ارمنستان ، ترکیه ، مصر ، آفریقای جنوبی ، برزیل ، کشورهای اروپای شرقی ، مالزی ، چین ، هندوستان ، بنگلادش ، نپال ، مراکش ، تانزانیا ، تایلند ، تونس و … کشورهایی هستند که با بکار گیری راهبرد خوشه سازی سعی در غلبه بر مسایل و مشکلات موجود کسب و کارهای گردشگری خود دارند (Wood,2006).تجارب کشورهای یاد شده نشان می دهد به کارگیری الگوی خوشه گردشگری یکی از موثرترین شیوه های سازماندهی بنگاه های کوچک و متوسط است . در نتیجه این سازماندهی ، کسب و کارهای کوچک توانسته اند توان رقابتی خود را بالا ببرند و محیط خلاق و پویایی را برای کسب و کار فراهم سازند . مهمتر از همه نوآور و انعطاف پذیر شوند و توسعه خوشه ای را به عنوان الگوی توسعه درون زا مطرح کنند (رابلوتی،1384) .

مدیر کل میراث فرهنگی و صنایع دستی همچنین می گوید : متاسفانه قزوین هنوز یک شهر گردشگری نیست و به علت کمبود اماکن و امکانات اقامتی ، مسافران و گردشگران گاهی فقط چند ساعت در این شهر حضور دارند . وی می افزاید : استان قزوین در فاصله 150 کیلومتری پایتخت قرار دارد و این موقعیت ممتازی برای این استان برای جذب گردشگر است زیرا طبق آمار اداره کل میراث فرهنگی استان ، پلیس راه و سازمان پایانه حمل و نقل سالانه40 میلیون مسافر و گردشگر از این استان عبور می کنند ، اما فقط حدود یک میلیون و 800تا900 هزار نفر از اماکن دیدنی آن بازدید می کنند .باوجود تنوع اقلیمی ، طبیعی ، مذهبی و میراث فرهنگی و تاریخی شگفت انگیز و بی نظیر ایران به ویژه استان قزوین ازاین درآمد ملی آنچنان که شایسته است بهره مند نمی باشیم ، این رویکرد خوشه ای می تواند جبران این نقیصه را بنماید ، این موضوع تازگی دارد .

با توجه به مواردی که ذکر گردید به طور کلی محقق در این پژوهش به دنبال پاسخی برای این سوال است که چه تاثیری . شاخص های گردشگری بر عملکرد گردشگری در استان قزوین دارند

 

 

1-3- ضرورت انجام تحقیق

در دهه های اخیر جهانگردی به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی مطرح بوده است و همه كشورها در رقابتی تنگاتنگ برای بهره گیری از مزایای این صنعت بوده اند. فضاهای شهری کامل ترین قرارگاههای انسان را تشکیل می دهند و دربردارنده مراکز مهم اقتصادی، علمی، تفریحی، پزشکی می باشند و همچنین از جاذبه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی برخوردارند. مهمترین فضاهایی که در میان مقصدهای گوناگون مورد توجه و بازدید گردشگران قرار می گیرند شهرها هستند، به همین

این مطلب را هم بخوانید :

چرا مردم از متخصصان سئو محروم هستند؟

 جهت می توان گفت شهرها از مهمترین کانون های جذب جهانگردان می باشند . اساساَ امروزه یكی از  مهمترین 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-07-02] [ 08:24:00 ب.ظ ]
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات موضوع 2-1 مقدمه 11 2-2 مبانی نظری 12 2-2-1 بازاریابی داخلی 12 2-2-1-1 تاریخچه مفهوم بازاریابی داخلی 12 2-2-1-2 مراحل توسعه و تكامل مفهوم بازاریابی در سازمان 13 2-2-1-3 عناصر بازاریابی داخلی 13 2-2-1-4 جنبه های بازاریابی داخلی 14 2-2-1-5 ضرورت بکارگیری بازاریابی داخلی 15 2-2-1-6 موارد لازم به رعایت در بکارگیری بازاریابی داخلی 16 2-2-1-7 اهمیت بازاریابی داخلی در چارچوب بازاریابی رابطه مند 16 2-2-1-8 چرخه ها و تأثیر آن بر بازاریابی داخلی و خارجی 18 2-2-2 مشتریان داخلی (کارکنان) 19 2-2-3 خدمات 20 2-2-3-1 مشخصات بارز خدمات 20 2-2-3-2 مواجهات خدماتی: 21 2-2-4 كیفیت خدمات 22 2-2-4-1 مدل مفهومی كیفیت خدمت 22 2-2-4-2 كیفیت خدمات داخلی 24 فهرست مطالب عنوان صفحه 2-2-4-3 بهبود مداوم كیفیت خدمات 25 2-2-4-4 هزینه مالی خدمات 25 2-2-4-5 بازاریابی در شركتهای خدماتی و جایگاه بازاریابی داخلی در آن 25 2-2-4-6 نقش كاركنان در بهبود كیفیت خدمات 26 2-2-5 پژوهشهای انجام گرفته درخصوص نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری 27 2-2-6 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق: 29 فصل سوم: روش تحقیق 3-1 مقدمه 32 این مطلب را هم بخوانید : تگ لاین و اسلوگان چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟ 3-2 اهداف پژوهش 32 3-3 روش و نوع تحقیق 33 3-4 جامعه آماری تحقیق 34 3-5 نمونه گیری 34 3-5-1 روش نمونه گیری 34 3-5-2 تعیین حجم نمونه تحقیق 35 3-6 ابزار سنجش 36 3-7 روایی و پایایی ابزار سنجش 36 3-7-1 روایی پرسشنامه 36 3-7-2 پایایی پرسشنامه 37 3-7-2-1 محاسبه آلفای کرونباخ 38 3-8 متغیرهای پژوهش 38 3-9 مقیاس اندازه‌گیری و طیف پرسشنامه 39 3-9-1 مقیاس اندازهگیری 39 3-10 روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها 40 3-10-1 رگرسیون و همبستگی 40 3-10-2 معادله رگرسیون 41 3-10-3 همبستگی ® 41 3-10-3-1 ضریب تعیین r2)) 41 3-10-3-2 ضریب همبستگی ( r) 41 3-10-4 تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون t برای گروههای مستقل 42 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 4-1 مقدمه 44 4-2 یافته های توصیفی 44 4-3 یافتههای استنباطی فرضیه های پژوهش 60 4-5 جدول نتایج کل فرضیه های تحقیق 66 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 5-1 مقدمه 69 فهرست مطالب عنوان صفحه 5-2 خلاصه پژوهش 69 5-3 نتایج پژوهش 70 5-3-1 بررسی فرضیه های تحقیق: 70 5-4 پیشنهادهای تحقیق 72 5-4-1 پیشنهادهای کاربردی 72 5-4-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 72 5-5 موانع و محدودیتهای پژوهش 73 منابع و مأخذ منابع فارسی: 75 منابع غیر فارسی 77 پیوستها 81 چکیده انگلیسی 94 چکیده: بازاریابی داخلی یك تلاش برنامه ریزی شده می باشد كه رویكردی شبه بازاریابی در جهت غلبه بر مقاومت سازمانی برای ایجاد تغییر و توسعه و برانگیختن كارمندان، ایجاد هماهنگی بین وظیفه ای و یكپارچه كردن كاركنان به سوی كاربرد موثر و اثربخش استراتژی های وظیفه ای و سازمانی دارد. با وجود گسترش مفهوم بازاریابی داخلی در ادبیات بازاریابی، عملاً استفاده كمی از آن شده است. مباحثی كه در زمینه بازاریابی داخلی انجام پذیرفت بیانگر این واقعیت بودند كه این شاخه از بازاریابی نیازمند تحقیقات گسترده و وسیع تری است. این شاخه از علم بازاریابی تا حدود زیادی متاثر از مدیریت كیفیت و بازاریابی خدمات است كه بر اهمیت و ضرورت ایجاد كیفیت در كل فرایند ارائه خدمات تاكید دارد. مطالعات انجام گرفته در این زمینه بیانگر ارتباط مثبت بین رضایت شغلی مشتریان داخلی سازمان (كاركنان) و رضایت مشتریان خارجی آن است این در حالی است که بحث های اندكی در زمینه اینكه چه آمیخته ای از سیاست ها را می توان به كار برد تا بر كاركنان اثر گذاشت به گونه ای كه برانگیخته شوند و به شیوه ای مشتری مدارانه عمل نمایند، صورت گرفته است. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر ابعاد مختلف بازاریابی داخلی شامل عوامل انگیزش مادی، عوامل انگیزش غیرمادی، عوامل محیطی، ابزار و تجهیزات کاری، کیفیت خدمات و تجربه بر رضایت مشتریان ‏است. جامعه آماری پژوهش مشتریان و کارکنان شعب بانک ملت استان خوزستان است که در سال 1390 با این شعب ارتباط و همکاری داشته اند. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده های لازم، برای آزمون 6 فرضیه این پژوهش، پرسشنامه می باشد. پرسشنامه ها در بین مشتریان و کارکنان شعب بانک ملت استان خوزستان توزیع و نهایتاً 246 پرسشنامه جمع آوری شد. روش آماری در تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده از آزمون رگرسیون خطی ساده و ضریب همبستگی اسپیرمن می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:23:00 ب.ظ ]
جدول 4-1 : توزیع فراوانی و درصد فراوانی آزمودنیها بر حسب طبقه سنی ………………………………….. 65 جدول 4-2 : توزیع فراوانی و درصد فراوانی آزمودنیها بر حسب سطح تحصیلات…………………………. 66 جدول 4-3 : توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب جنسیت …………………………………………………………….. 67 جدول 4-4: توزیع فراوانی و درصد فراوانی آزمودنیها بر حسب وضعیت تأهل …………………………….. 68 جدول 4-5 : توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب سابقه خدمت …………………………………………………….. 69 جدول 4-6 : توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب سطح سازمانی ………………………………………………….. 70 جدول 4-7 : آلفای كرونباخ برای انتظارات مشتریان …………………………………………………………………… 72 جدول 4-8 : آلفای كرونباخ برای ادراك مشتریان ………………………………………………………………………. 72 جدول 4-9 : آلفای كرونباخ برای كل مشتریان ………………………………………………………………………….. 73 جدول 4-10 : شاخص های آماری مربوط به انتظارات مشتریان از خدمات دریافتی ………………………. 74 جدول 4-11 : میانگین هر یك از شاخص های مورد سنجش در حوزه انتظارات مشتریان ………………. 75 جدول 4-12 : شاخص های آماری مربوط به نظر مشتریان نسبت به ابعاد كیفیت خدمات و وفاداری مشتریان…………………………………………………………………………………………………………………………….. 76 جدول 4-13 : شاخص های آماری مربوط به دیدگاه مشتریان از خدمات دریافتی ………………………. 77 جدول 4-14 : میانگین هر یك از شاخص های مورد سنجش در حوزه كیفیت خدمات واقعی ………… 78 جدول 4-15 : شكاف كیفیت خدمات در حوزه شاخص های مورد سنجش ………………………………….. 79 جدول 4-16 : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد شاخص موارد محسوس وفاداری مشتری ………….. 81 جدول 4-17 : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد شاخص اعتبار و وفاداری مشتری …………………….. 82 جدول 4-18 : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد شاخص پاسخگویی و وفاداری مشتری …………….. 83 جدول 4-19 : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد شاخص اطمینان و وفاداری مشتری ………………….. 83 جدول 4-20 : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد شاخص همدلی و وفاداری مشتری ………………….. 84 جدول 4-21 : نتایج آزمون كندال در خصوص توافق دیدگاه كاركنان …………………………………………… 85 جدول 4-22 : نتایج آزمون t ………………………………………………………………………………………………….. 87 فهرست نمودارها نمودار2-١ : میزان تولیدات روزانه شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری ……………………………….. 41 نمودار2-2 : ساختار سازمانی شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری ………………………………………. 43 نمودار2-3 : چارت سازمانی خدمات رفاهی ……………………………………………………………………………… 47 نمودار4-1 : نمودار دایره ای پاسخگویان بر اساس طبقه بندی سنی ……………………………………………… 65 نمودار4-2 : نمودار دایره ای پاسخگویان بر اساس سطوح تحصیلات …………………………………………… 66 نمودار4-3 : درصد فراوانی آزمودنیها برحسب سطح جنسیت………………………………………………………. 67 نمودار4-4 : نمودار دایره ای پاسخگویان بر اساس وضعیت تأهل…………………………………………………. 68 نمودار4-5 : نمودار دایره ای پاسخگویان بر اساس سنوات خدمت ……………………………………………… 69 نمودار4-6 : نمودار دایره ای پاسخگویان بر اساس سطح سازمانی ……………………………………………….. 70 نمودار4-7 : نمودار نزولی شكاف كیفیت خدمات در خصوص هر یك از شاخص ها ……………………. 79 نمودار4-8 : نمودار عنكبوتی مربوط به شكاف بین انتظارات و خدمات واقعی دریافت شده ……………. نمودار5-1 : نمودار رتبه بندی شده شدت ارتباط ابعاد مورد سنجش با وفاداری مشتریان ………………… 80 92 فهرست اشکال شكل 1-1 : مراحل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 9 شكل 2-1 : مدل تحلیل شكاف ……………………………………………………………………………………………….. شكل 2-2 : مدل كانو …………………………………………………………………………………………………………….. شكل 2-3 : مدل اسكاندیناوی ………………………………………………………………………………………………… شكل 2-4 : مدل سه عنصری اولیور و روست …………………………………………………………………………… شكل 2-5 : مدل آمریكایی سروكوال ……………………………………………………………………………………….. شكل 2-6 : درجه بندی مشتریان بر حسب میزان رضایت …………………………………………………………… شكل 3-1 : مدل عملیاتی تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 19 پیوستها پیوست 1 : پرسشنامه تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 103 پیوست 2 : شاخص های آماری سؤالات پرسشنامه …………………………………………………………………… 106 پیوست 3 : نمودار هیستوگرام سؤالات پرسشنامه ……………………………………………………………………… 108 پیوست 4 : نتایج آزمون پایانی پرسشنامه …………………………………………………………………………………. 114 پیوست 5 : بررسی نرمال بودن توزیع داده ها …………………………………………………………………………… 117 پیوست 6 : ضریب همبستگی اسپیرمن …………………………………………………………………………………….. 119 پیوست 7 : نتایج آزمون كندال ……………………………………………………………………………………………….. 121 پیوست 8 : آزمون T ……………………………………………………………………………………………………………… 123 چكیده از عصر حاضر به عنوان عصر كیفیت یاد می شود و كیفیت به مثابه مهمترین مزیت رقابتی اكثر سازمانها اعم از تولیدی و خدماتی مطرح است بنابراین سازمانها برای ارتقاء سود آوری، كاهش منطقی هزینه ها، حفظ و افزایش سهم بازار، فزونی رضایت و وفاداری مشتریان به دنبال روش های نوینی برای بهبود روزافزون كیفیت محصولات و خدمات خود هستند. لذا واحد خدمات رفاهی از این قاعده مستثنی نیست و به دنبال آن است كه خدمات خود را با بهترین كیفیت به مشتریان عرضه نماید و میزان وفاداری آنها را به واحد خدمات رفاهی و شركت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری ارتقاء دهد و با انجام این مهم از انتقال و خروج آنان از شركت جلوگیری نماید. لذا محقق در این پژوهش تلاش می‌نماید تاثیر كیفیت خدمات را بر روی وفاداری مشتریان واحد خدمات رفاهی بررسی نماید و روشن سازد كه آیا بین ابعاد كیفیت خدمات با وفاداری مشتریان رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟ این مطلب را هم بخوانید : وسایل کمک آموزشی – سبز اندیشان امروز در این پژوهش روش تحقیق از نوع همبستگی و از لحاظ هدف كاربردی است كه براین اساس یك فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی مطرح شد و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سركوآل استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل كلیه مشتریان واحد خدمات رفاهی با تحصیلات فوق‌دیپلم و بالاتر و بالغ بر 400 مشتری بوده ‌است كه از میان آنها نمونه ای به حجم 196 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب گردید. برای استخراج نتایج از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون كولمو بروف – اسمیرنف، همبستگی اسپیرمن، آزمون تی و آزمون كندال ) استفاده شده است، همچنین كلیه داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق حاكی از آن بود كه : 1- شكاف بین انتظارات و ادراكات واقعی مشتریان عدد 2 بوده كه عدد نسبتاً بالایی است. 2- بین تك تك ابعاد كیفیت خدمات و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:22:00 ب.ظ ]
 سیاست و اجتماع و چه در ساحت زندگی بدبین است، که حتی نسیمی را که می‌خواهد به باغ بی برگ و عریان او جامه‌ای از بهار بپوشد، می‌راند.

نفی حرکت و تلاش به عنوان آخرین نمودار اندیشه اخوان می‌باشد، که از نظر او هر مژده و نوید فریبی بیش نیست، و حتی آزادی نیز دروغی تکراری می‌نماید برای به دست آوردن چه چیزی باید برخاست و به راه افتاد.

شعر زمستان اخوان توصیف شب زمستان تاریخی که بر سر این ملت گذشته است، حقیقتاً توصیف‌ها و تصویرهای آن، گزارشی از احوال و رفتار مردم سرما زده آن

 روزگاران است.

آتشی شاعر (متولد 1312 و وفات 1384) پر آوازه‌ی جنوبی که در سرودن اشعار حماسی دارای تبحّر بود. برای شناساندن شعر آتشی ابتدا به مفاهیم و مضامین در شعر جنوب اشاره می‌شود. شاعر جنوب با توجه به فراز و فرودهایی که در این خطه داشته و محرومیت‌هایی که همیشه با آن دست به گریبان بوده شعر می‌سراید. به سبب همین امر است که وقتی اشعار شاعران جنوب را می‌خوانی، عناصر طبیعی و بومی آن چنان ملموس می‌نماید که ناخودآگاه شعر را به جلو می‌راند. مضامین طبیعی یکی از موارد مفاهیم و مضامین در شعر جنوب است. مضامین معنوی نیز به همراه رنگ در مضامین شعر جنوب توجه شده است.

 
این مطلب را هم بخوانید :
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:22:00 ب.ظ ]
3-4-1-7-4- تقطیر و تیتراسیون.. 344

3-4-1-7-5- اندازه گیری پروتئین خام. 355

3-4-2- تفسیر نتایج حاصل از کیسه‌های نایلونی.. 355

3-4-3- آزمون تولید گاز. 366

3-4-3-1- آماده‌سازی نمونه و سرنگ‌ها 366

3-4-3-2- محلول‌های لازم برای آزمون تولید گاز. 377

3-4-3-3- محلول عناصراصلی (ماکرومینرال). 377

3-4-3-4- محلول عناصر کم مصرف (میکرومینرال). 377

3-4-3-5- محلول بافر. 377

3-4-3-6- محلول رزازورین.. 388

3-4-2-3- محلول احیا کننده. 388

3-4-2-4- مواد لازم برای تهیه و آمادهسازی محیط کشت… 388

3-4-2-4-1- آمادهسازی محیط کشت… 399

3-4-2-4-2- تهیه مخلوط شیرابه شکمبه – محیط کشت… 399

3-4-2-4-3- برآورد قابلیت هضم ماده آلی(OMD). 40

3-4-2-4-4- برآورد ماده آلی قابل هضم در ماده خشک…. 40

3-4-2-4-5- برآورد انرژی قابل متابولیسم.. 41

3-5- محاسبات و تجزیه تحلیل آماری.. 42

3-4-1-7-4- تقطیر و تیتراسیون.. 344

3-4-1-7-5- اندازه گیری پروتئین خام. 355

3-4-2- تفسیر نتایج حاصل از کیسه‌های نایلونی.. 355

3-4-3- آزمون تولید گاز. 366

3-4-3-1- آماده‌سازی نمونه و سرنگ‌ها 366

3-4-3-2- محلول‌های لازم برای آزمون تولید گاز. 377

3-4-3-3- محلول عناصراصلی (ماکرومینرال). 377

3-4-3-4- محلول عناصر کم مصرف (میکرومینرال). 377

3-4-3-5- محلول بافر. 377

3-4-3-6- محلول رزازورین.. 388

3-4-2-3- محلول احیا کننده. 388

3-4-2-4- مواد لازم برای تهیه و آمادهسازی محیط کشت… 388

3-4-2-4-1- آمادهسازی محیط کشت… 399

3-4-2-4-2- تهیه مخلوط شیرابه شکمبه – محیط کشت… 399

3-4-2-4-3- برآورد قابلیت هضم ماده آلی(OMD). 40

3-4-2-4-4- برآورد ماده آلی قابل هضم در ماده خشک…. 40

3-4-2-4-5- برآورد انرژی قابل متابولیسم.. 41

3-5- محاسبات و تجزیه تحلیل آماری.. 42

نتایج وبحث

4-1- نتایج تغییرات ترکیبات شیمیایی تیمارهای آزمایشی.. 444

4-1-1- ماده خشک (DM). 455

4-1-2- ماده آلی(OM). 455

4-1-3- خاکستر (ASH). 466

4-1-4- پروتئین خام(CP). 466

4-1-5- چربی خام (EE). 477

4-1-6- دیواره سلولی بدون همی سلولز (ADF). 48

4-1-6- دیواره سلولی (NDF). 488

4-1-7- اسیدیته(pH). 498

4-2- آزمون تولید گاز. 500

4-3- فراسنجه های برآورد شده تولید گاز. 544

4-4- تجزیه پذیری ماده خشک تیمارهای مختلف… 555

4-4-1- تجزیه­پذیری ماده خشك گیاهان در زمان‌های مختلف انكوباسیون.. 555

4-4-2- فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک تیمارهای مورد مطالعه. 577

4-5-آزمون خوش خوراکی.. 62

4-6- نتیجه گیری و بحث کلی.. 643

پیشنهادت… 65

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

جدول2-1- عوامل موثر بر دقت تكنیك­های تجزیه­پذیری شکمبه­ای در شرایط In situ………………………………….20

جدول3-1- درجه بندی سیلاژ از نظر کیفیت برا اساس شاخص فلینگ………………………………………………………………..28

جدول4-1- میانگین درصد ترکیبات شیمیایی تیمار‌های مختلف چغندر­علوفه ای و سیلاژ آن…………………………..44

این مطلب را هم بخوانید :

 

جدول4-2- میانگین حجم گاز تولیدی (میلی لیتر/200 میلی گرم ماده خشک )تیمارهای مورد مطالعه…………….52

جدول4-3- گوارش­پذیری ماده آلی و انرژی متابولیسمی تیمارهای مورد بررسی…………………………………………………54

جدول4-4- میانگین درصد تجزیه­پذیری ماده خشک تیمارها در ساعات مختلف انکوباسیون شکمبه ای……………56

جدول4- 5- درصد فراسنجه‌های تجزیه پذیری چغندر­علوفه ای و سیلاژ آن………………………………………………………..59

جدول 4-6- میانگین درصد ترکیبات شیمیایی تیمار‌های مختلف چغندر­علوفه ای و سیلاژ آن…………………………….61

 

فهرست اشکال وتصاویر

عنوان                                                                                                                                            صفحه

شکل4-1-تصویر برگ وریشه چغندر­علوفه­ای…………………………………………………………………………………………………………..10

شکل4-2- تولید گاز (میلی لیتر در 200 میلی­گرم ماده خشک) تیمارهای مورد مطالعه در زمان­های مختلف انکوباسیون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

شکل4-3- تجزیه پذیری ماده خشک (درصد) تیمارهای مورد مطالعه در زمان­های مختلف انکوباسیون………………57

شکل4-4-  خوش خوراکی( درصد ) تیمارهای مختلف چغندرعلوفه ای و سیلاژ آن……………………………………………..62

 

 

فصل اول

 
 

نتایج وبحث

4-1- نتایج تغییرات ترکیبات شیمیایی تیمارهای آزمایشی.. 444

4-1-1- ماده خشک (DM). 455

4-1-2- ماده آلی(OM). 455

4-1-3- خاکستر (ASH). 466

4-1-4- پروتئین خام(CP). 466

4-1-5- چربی خام (EE). 477

4-1-6- دیواره سلولی بدون همی سلولز (ADF). 48

4-1-6- دیواره سلولی (NDF). 488

4-1-7- اسیدیته(pH). 498

4-2- آزمون تولید گاز. 500

4-3- فراسنجه های برآورد شده تولید گاز. 544

4-4- تجزیه پذیری ماده خشک تیمارهای مختلف… 555

4-4-1- تجزیه­پذیری ماده خشك گیاهان در زمان‌های مختلف انكوباسیون.. 555

4-4-2- فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک تیمارهای مورد مطالعه. 577

4-5-آزمون خوش خوراکی.. 62

4-6- نتیجه گیری و بحث کلی.. 643

پیشنهادت… 65

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

جدول2-1- عوامل موثر بر دقت تكنیك­های تجزیه­پذیری شکمبه­ای در شرایط In situ………………………………….20

جدول3-1- درجه بندی سیلاژ از نظر کیفیت برا اساس شاخص فلینگ………………………………………………………………..28

جدول4-1- میانگین درصد ترکیبات شیمیایی تیمار‌های مختلف چغندر­علوفه ای و سیلاژ آن…………………………..44

جدول4-2- میانگین حجم گاز تولیدی (میلی لیتر/200 میلی گرم ماده خشک )تیمارهای مورد مطالعه…………….52

جدول4-3- گوارش­پذیری ماده آلی و انرژی متابولیسمی تیمارهای مورد بررسی…………………………………………………54

جدول4-4- میانگین درصد تجزیه­پذیری ماده خشک تیمارها در ساعات مختلف انکوباسیون شکمبه ای……………56

جدول4- 5- درصد فراسنجه‌های تجزیه پذیری چغندر­علوفه ای و سیلاژ آن………………………………………………………..59

جدول 4-6- میانگین درصد ترکیبات شیمیایی تیمار‌های مختلف چغندر­علوفه ای و سیلاژ آن…………………………….61

 

فهرست اشکال وتصاویر

عنوان                                                                                                                                            صفحه

شکل4-1-تصویر برگ وریشه چغندر­علوفه­ای…………………………………………………………………………………………………………..10

شکل4-2- تولید گاز (میلی لیتر در 200 میلی­گرم ماده خشک) تیمارهای مورد مطالعه در زمان­های مختلف انکوباسیون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

شکل4-3- تجزیه پذیری ماده خشک (درصد) تیمارهای مورد مطالعه در زمان­های مختلف انکوباسیون………………57

شکل4-4-  خوش خوراکی( درصد ) تیمارهای مختلف چغندرعلوفه ای و سیلاژ آن……………………………………………..62

 

 

فصل اول

 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:21:00 ب.ظ ]