دانلود فایل های دانشگاهی


آخرین مطالب


 3-1-3  اصل هموردایی عام. 23

3-1-4  اصل جفت شدگی گرانش کمینه. 24

3-1-5  اصل تناظر. 24

3-2  هندسه و متریک.. 24

3-3  تانسور اینشتین.. 26

3-4   گرانش مشتقات بالاتر. 28

3-5   گرانش لاولاک.. 30

3-6  کنش مرزی.. 33

3-7   بردارهای کیلینگ و تقارن­های فضازمان. 34

3-8  سیاه­چاله چیست؟. 36

3-9  خصوصیات هندسی سیاه­چاله. 37

3-10  ترمودینامیک سیاه­چاله­ها 38

3-10-1  چهار قانون مکانیک سیاه­چاله­ها 39

این مطلب را هم بخوانید :

 

3-10-2  دما 40

3-10-3  آنتروپی.. 41

3-10-4  بار الکتریکی.. 43

3-10-5  پتانسیل الکتریکی.. 44

3-10-6  سرعت زاویه­ای.. 44

 

3-11  روش کانترترم در گرانش… 45

 

فصل چهارم. 47

جواب­های لایه­ی سیاه گرانش گوس- بونه در حضور دو کلاس جدید از الکترودینامیک غیرخطی   47

4-1  معادلات میدان. 48

4-2 گرانش گوس- بونه در حضور الکترودینامیک غیرخطی نمایی.. 50

4-3 گرانش گوس- بونه در حضور الکترودینامیک غیرخطی لگاریتمی.. 56

4-4  بررسی خصوصیات ترمودینامیکی سیاه­چاله گوس-بونه در حضور الکترودینامیک غیرخطی نمایی   58

4-4-1  کمیت­های ترمودینامیکی و پایا 59

4-4-2  انرژی به­عنوان تابعی از کمیت­های پایا 61

4-5 بررسی خصوصیات ترمودینامیکی سیاه­چاله گوس- بونه در حضور الکترودینامیک غیرخطی لگاریتمی   62

4-5-1 کمیت­های ترمودینامیکی و پایا 62

4-5-2 انرژی به­عنوان تابعی از کمیت­های پایا ………………………………………………64

 

فصل پنجم. 66

نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 66

5-1 خلاصه و نتیجه­گیری.. 67

5-2 پیشنهادات.. 71

 

پیوست …………………………………………………………………………………………………………………72

مراجع. 73

 

 

 

 

فهرست جدول­ها و نمودارها

 

شکل 2-1: نمودار تابع  به ازای پارامترهای غیرخطی مختلف………………………………………..13

شکل 2-2: نمودار تابع  برحسب  به ازای ……………………………………..18

جدول 1: مقدار  برای  به ازای مقادیر مختلف های کوچک…………..19

شکل 5-1: نمودار تابع  برحسب ……………………………………………………………………….60

 

 

فصل اول

مقدمه

 

پس از معرفی مکانیک نیوتنی، دانشمندان زیادی از این نظریه به عنوان مکانیک سماوی در مطالعه و شناخت کیهان استفاده کردند. در همان سال­های اولیه مطالعه­ی گرانش­های قوی و تأثیرات آن بر سایر اجرام مورد توجه قرار گرفت.

نخستین بار در سال 1784 میشل[1] در مقاله­ای سرعت فرار[2] را با اطلاعات آن روز محاسبه کرد  [1] و در سال 1796 لاپلاس[3] نیز همان نظریه­ی میشل را دوباره مطرح کرد که با توجه به اینکه مقدار دقیقی برای سرعت نور محاسبه نشده بود، آنچنان که می­بایست مورد توجه قرار نگرفت. در اواخر قرن 19 سرعت نور کاملاً معلوم و اندازه­گیری شد و از طرفی در سال 1915 اینشتین نظریه­ی نسبیت عام را برای تشریح مبانی هندسی برهم­کنش­های گرانشی، که منجر به انحنای فضازمان توسط ماده یا انرژی می­شد، مطرح کرد و نشان داد که گرانش روی مسیر نور نیز تأثیر می­گذارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-07-02] [ 08:35:00 ب.ظ ]
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- نتیجه گیری    47

منابع و مآخذ
منابع فارسی    49
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………..69
چکیده انگلیسی:    71

 

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی نحوه دادرسی و کیفر اطفال به عنوان یکی از شیوه های تربیتی در اسلام و حدود و شرایط آن است. از این رو سوال آغازین این پژوهش عبارت است از: آیا نظام حقوقی و قضایی  اسلام و به تبع آن نظامهای حقوقی ایران و اردن، مسئولیت  کیفری اطفال را به عنوان یک قاعده پذیرفته اند؟  و آیا مسئولیت کیفری اطفال همچون افراد بزرگسال فایده ای برای جامعه در بر دارد؟ بر این اساس روش   تحقیق نیز توصیفی و تحلیلی انتخاب شده است.

نظام قضایی اطفال و نوجوانان در کشور ایران و اردن به دنبال رفاه و آسایش ایشان بوده و هست. و بایستی به گونه ای عمل کند که واکنش های مقامات با موقعیت خاص اطفال و نوجوانان و بزه ارتکابی متناسب باشد و در هر حال تمامی واکنش ها در جهت پرورش ، تربیت و اصلاح و درمان ایشان جهت گیری یابد. کودکان علاوه بر برخورداری از تمامی حقوق انسانی ، حق دارند متناسب با آسیب پذیری های خود، از احترام و حمایت ویژه نیز بهره مند شوند تا بتوانند زندگی همراه با رشد جسمی ، ذهنی ، معنوی، اخلاقی و اجتماعی داشته باشند . به همین جهت است که تمام تلاش حقوقدانان و جرم شناسان در هر دو کشور ، یافتن نظام قضایی و تربیتی ویژه ای برای بزهکاری خردسال و نوجوان است و این تلاش

دانلود پایان نامه

 ها برای راه حل ها و ارائه الگوهای خاصی در جهت تربیت و جایگزینی مجازات است که منجر به تصویب مقررات خاصی در هر دو کشور شده است .

با توجه به طبع لطیف و انعطاف پذیر اطفال و نوجوانان ، واکنشهای اتخاذ شده در مورد جرایم آنان بایستی متناسب با وضعیت جسمی و روحی آنان باشد ؛ لذا مجازاتهایی مانند حبس و شلاق نه تنها تاثیری در تغییر طرز تفکر ، رفتار و کردار اطفال و جوانا ندارد بلکه حس انتقام جوی را در آنان تشدید می کند و در صورت وقوع جرم ، رسیدگی و اتخاذ هر گونه تصمیم باید با قاضی صلاحیتدار تفویض گردد تا با تشکیل پرونده شناسایی شخصیت ، روشی منطبق با شخصیت طفل یا نوجوان به اجرا گذارده شود .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :78

قیمت : 14700 تومان

این مطلب را هم بخوانید :عزت نفس خانوادگی - دانلود فایل های پایان نامه
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:34:00 ب.ظ ]

مبحث دوم: سایر جرائم                                    59
مبحث سوم: مسئولیت کیفری                                62
گفتار اول: شرایط تحقق کیفری اشخاص حقوقی                    68
گفتار دوم: مجازات اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه‌ای            74
گفتار سوم: تکرار جرم در قانون جرایم رایانه ای                    75
فصل دوم : تجارت الکترونیک                                77
مبحث اول: تاریخچه تجارت الکترونیک                            78
گفتار اول: تعریف تجارت الکترونیک                        78
گفتار دوم: مزایا و معایب تجارت الکترونیک                    79
گفتار سوم: بستر های لازم برای تجارت الکترونیک                    80
گفتار چهارم: محدودیتهای تجارت الکترونیک                    81
گفتار پنجم: تجارت الکترونیک در ایران                        82

گفتار ششم: امنیت در تجارت الکترونیک                       83

 

گفتار هفتم: تهدیدات و خطرات عمومی شبکه اینترنت                 83
گفتار هشتم: فناوری های تجارت الکترونیک                    84
گفتار نهم: روشهای تامین امنیت                            85
مبحث دوم: آیین دادرسی                                    86

گفتار اول: صلاحیت ها                                86

 

این مطلب را هم بخوانید :

 

مبحث سوم: نگهداری، تفتیش و استناد پذیر داده ها                        90

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:34:00 ب.ظ ]
عنوان صفحه 3-2-1-از نظر هدف………………………………………………………………………………………………………. 63 3-2-2-از نظر روش………………………………………………………………………………………………………. 63 3-3- فرآیند اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 64 3-4- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………. 65 3-5- روشهای گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………. 66 3-6- ابزارگردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………. 66 3-7-روایی و پایایی……………………………………………………………………………………………………….. 67 3-7-1- روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………. 67 3-7-2- پایایی……………………………………………………………………………………………………………… 67 3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. 68 3-9-انواع معیار های برازش مدل………………………………………………………………………………………. 70 3-10-شاخص مجذور كای …………………………………………………………………………………………….. 71 3-10-1-جذر برآورد واریانس خطای تقریب (RMSEA )…………………………………………………… 72 3-10-2-شاخص برازندگی تطبیقی (CFI)…………………………………………………………………………. 72 3-10-3-شاخص برازندگی (GFI) و شاخص تعدیل شده برازندگی (AGFI)…………………………… 72 فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها 4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 74 4-2- ارزیابی مدل های ساختاری تحقیق……………………………………………………………………………… 74 4-3- ارزیابی بخش اندازه گیری مدل………………………………………………………………………………….. 76 4-4- بررسی فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………… 81 4-4-1- آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….. 81 4-4-2- آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………. 81 4-4-3- آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………. 82 4-4-4- آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………. 82 4-4-5- آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………… 83 4-4-6- آزمون فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………… 83 4-4-7- آزمون فرضیه هفتم……………………………………………………………………………………………… 84 عنوان صفحه 4-4-8- آزمون فرضیه هشتم…………………………………………………………………………………………….. 84 4-4-9- آزمون فرضیه نهم……………………………………………………………………………………………….. 85 4-4-10- آزمون فرضیه دهم…………………………………………………………………………………………….. 85 فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادات 5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 88 5-2- یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 88 5-2-1- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه اول……………………………………………………………………………… 88 5-2-2- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه دوم…………………………………………………………………………….. 88 5-2-3- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه سوم…………………………………………………………………………….. 89 5-2-4 – نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه چهارم………………………………………………………………………… 90 5-2-5- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه پنجم……………………………………………………………………………. 90 5-2-6- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه ششم…………………………………………………………………………… 91 5-2-7- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه هفتم……………………………………………………………………………. 92 5-2-8- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه هشتم…………………………………………………………………………… 92 این مطلب را هم بخوانید : پایان نامه با واژه های کلیدی مجنی علیه، امیرالمومنین، حدود الله، پیروی از قواعد 5-2-9- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه نهم……………………………………………………………………………… 93 5-2-10- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه دهم…………………………………………………………………………… 93 5-3- مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه………………………………………………………………………………….. 94 5-4- پیشنهاد های کاربردی……………………………………………………………………………………………… 97 5-5- پیشنهاداتی برای محققان آینده…………………………………………………………………………………… 98 5-6- موانع ومحدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………. 99 منابع وماخذ منابع فارسی. ………………………………………………………………………………………………………………. 100 منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………….. 103 پیوست1-پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………. ست 2-جدول های آماری وخروجی نرم افزار …………………………………………………………………. 114 چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………. 127 فهرست جداول عنوان صفحه جدول 3-1- متغیرها وسوالات پرسشنامه…………………………………………………………………………….. 67 جدول 3-2 – ضرایب مربوط به آلفای کرونباخ……………………………………………………………………… 68 جدول3-3-معیارهای های برازش مدل و تفسیر برازش قابل قبول………………………………………………. 71 جدول 4-1- مقیاس سنجش متغیرهای اندازه گیری…………………………………………………………………. 76 جدول4-2 – شاخص های برازندگی مدل پژوهش…………………………………………………………………. 78 جدول 4-3- نتایج ضرایب استاندارد و آماره t فرضیه اول……………………………………………………….. 81 جدول 4-4- نتایج ضرایب استاندارد و آماره t فرضیه دوم………………………………………………………. 81 جدول 4-5- نتایج ضرایب استاندارد و آماره t فرضیه سوم………………………………………………………. 82 جدول 4-6- نتایج ضرایب استاندارد و آماره t فرضیه چهارم……………………………………………………. 82 جدول 4-7- نتایج ضرایب استاندارد و آماره t فرضیه پنجم……………………………………………………… 83

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:33:00 ب.ظ ]
پیوست ث) نتایج آزمون همبستگی برای فرضیات تحقیق ………………………………………………………… 85

پیوست  ج) نتایج آزمون  t  برای فرضیه اصلی…………………………………………………………………….. 87

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………… 88

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 2-1- ابعاد و شاخص های مورد سنجش……………………………………………………………………. 19

جدول 2-2- ابعاد مربوط به هر شاخص ……………………………………………………………………………… 30

جدول 3-1…………………………………………………………………………………………………………………… 35

جدول 3-2-ترتیب سؤالات پرسشنامه ………………………………………………………………………………… 37

جدول 3-3 -امتیاز هر گزینه……………………………………………………………………………………………… 37

جدول 3-4- نتایج آزمون كرونباخ برای پیش تست………………………………………………………………… 39

جدول 3-5- نتایج آزمون آلفای كرونباخ برای كل نمونه آماری …………………………………………………. 39

جدول 3-6- نتایج آزمون كندال در خصوص توافق دیدگاه كاركنان…………………………………………….. 40

جدول 3-7- نتایج آزمون ks……………………………………………………………………………………………. 41

جدول 4-1-چگونگی تقسیم بندی پرسشها ………………………………………………………………………….. 46

جدول 4-2- شاخص‌های آماری مربوط به هر یك از سؤالات در بخش تبلیغات …………………………… 46

جدول 4-3- شاخص های آماری مربوط به میانگین پرسشهای 1 الی 5……………………………………….. 47

جدول 4-4- شاخص های آماری مربوط به هر یك از سوالات در بخش پیشبرد فروش………………….. 47

جدول 4-5- شاخص های آماری مربوط به میانگین پرسشهای 6 الی 10……………………………………… 47

جدول 4-6- شاخص های آماری مربوط به هر یك از سوالات در بخش روابط عمومی…………………… 48

جدول 4-7 -شاخص های آماری مربوط به میانگین پرسشهای 11 الی 15……………………………………. 48

جدول 4-8 – شاخص های آماری مربوط به هر یك از سوالات در بخش فروش حضوری………………. 48

جدول 4-9 -شاخص های آماری مربوط به میانگین پرسشهای 16 الی 19……………………………………. 48

جدول 4- 10- شاخص های آماری مربوط به هر یك از سوالات در بخش بازاریابی مستقیم…………….. 49

جدول 4-11- شاخص های آماری ربوط به میانگین پرسشهای 20 الی 24……………………………………. 49

جدول 4-12- شاخص های آماری مربوط به سوال25  در بخش اسپانسری…………………………………… 49

جدول 4-13- شاخص های آماری مربوط به هر یك از سوالات در بخش عملكرد فروش……………….. 50

جدول 4-14- شاخص های آماری مربوط به میانگین پرسشهای 26 الی 31………………………………….. 50

جدول 4-15- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی اول ………………………………. 52

جدول 4-16- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی دوم……………………………….. 52

جدول 4-17- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی سوم ……………………………… 53

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 4-18- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی چهارم……………………………. 53

جدول 4-19- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی پنجم……………………………… 53

جدول 4-20 -نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی ششم……………………………… 54

جدول 4-21- نتایج آزمون اسپیرمان برای فرضیه فرعی ششم……………………………………………………. 54

جدول 4-22 -آزمون پیرسون برای فرضیه اصلی …………………………………………………………………… 55

جدول 4-23 -آزمون اسپیرمان برای فرضیه اصلی ………………………………………………………………….. 55

 

جدول 4-24 -آزمون  t  برای فرضیه اصلی………………………………………………………………………….. 56

جدول 4-25-مقدار ضریب پیرسون برای هر یك از شاخص های مورد سنجش…………………………….. 57

جدول 5-1-رتبه بندی عوامل ارتباطات بازاریابی……………………………………………………………………. 61

جدول 5-2-رتبه بندی شدت رابطه بین عوامل ارتباطات بازاریابی  بر میزان عملكرد فروش……………… 62

جدول5-3……………………………………………………………………………………………………………………. 64

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار 1-1-نمودار فروش سالیانه………………………………………………………………………………………………………………… 5

نمودار 4-1- نمودار رتبه بندی شده شاخص های مورد سنجش…………………………………………………. 58

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                          صفحه

شكل 1-1-مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 7

شكل 2-1- دیاگرام آمیخته بازاریابی ………………………………………………………………………………….. 12

این مطلب را هم بخوانید :

 

شكل 2-2- نقش و وظایف كانالهای توزیع………………………………………………………………………….. 16

شكل 2-3- استند ( نمونه ای از تبلیغات در نقطه فروش كه تاثیر گذاری زیادی بر مشتریان دارد)………. 19

شكل 2-4- عناصر آمیخته ارتباطات بازاریابی………………………………………………………………………… 22

شكل 3-1-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 32

شكل 3-1-متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 33

چكیده

محقق در این پژوهش كه با عنوان ”  بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازاریابی با عملکرد فروش در شرکت لوله سازی اهواز” می باشد تلاش خواهد نمود تا رابطه بین ارتباطات بازاریابی را با عملكرد فروش به محك تجربه گذاشته و نتایج آن را به مدیران شركت جهت بهره برداری ارائه نماید.

هدف اصلی این تحقیق بررسی این موضوع است که  ارتباطات بازاریابی چگونه می توانند بر عملكرد فروش موثر باشند.اهداف فرعی مرتبط با هدف اصلی عبارت است از سنجش نوع ارتباط عناصر اصلی ارتباطات بازاریابی با عملكرد فروش ، كه عبارتند از :تبلیغات – پیشبرد فروش – ارتباطات اجتماعی

فروش رو در رو – بازاریابی مستقیم  و  اسپانسری

بمنظور انجام این تحقیق 191 پرسشنامه بین نمونه های آماری توزیع و بر اساس تحلیل های انجام شده كلیه فرضیات اصلی و فرعی مورد تائید قرار گرفتند و رتبه بندی شاخص ها به شرح زیر بدست آمد :

 

اولویت شاخص
اول تبلیغات
دوم بازاریابی مستقیم
سوم روابط عمومی
چهارم پیشبرد فروش
پنجم فروش حضوری
ششم اسپانسری

كلید واژه : ارتباطات بازاریابی – عملكرد فروش – اسپانسری

 

فصل اول

كلیات طرح تحقیق

1-1-مقدمه

در آستانه قرن بیست و یكم دنیا با تحولات سریع و عمیقی روبرو است . شركت ها و مؤسسات مختلف به این باور رسیده اند كه در بازار كار و فعالیت بین رقیبان و از همه مهمتر بین خریداران و مشتریان ،

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:33:00 ب.ظ ]