سازمان شیلات ایران  قرار نمی گرفت چه بسا نسل آن با خطر نابودی مواجه می گردید.

از طرفی با وجود اهمیت اکولوژیکی و اقتصادی ماهی سفید دریای خزر، اطلاعات کمی در رابطه فاکتور های محیط و بیولوژیکی تاثیر گذار بر صید و مهاجرت این دسته از ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر وجود دارد( افرایی،2010). از طرفی اندازه­گیری طول و وزن ماهیان دارای کاربردهای متعددی در علوم زیستی ماهی و از جمله در تعیین دقیق مراحل رسیدگی جنسی آن می­باشد. طول کل معمولاً با فاکتورهایی نظیر وزن، سن، بلوغ، میزان هم­آوری، دارای ارتباط نزدیکی بوده، به گونه­ایی که می­توان با تعیین هر یک از اشکال طولی، تخمینی از وضعیت وزنی و بلوغی و هم آوری آن­ها داشته باشیم( امینیان فتیده و همکاران، 1386). و این در حالیست که تغییرات محیطی دریای خزر تاثیر زیادی بر روی عوامل بیولوژیکی، ظاهر و تخمریزی ماهی سفید دریای خزر دارد. یک سیستم منطقی شیلاتی باید بیشترین

این مطلب را هم بخوانید :

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...