سعید شمعونی

در پاسخ به: پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی

سعید شمعونی [بازدید کننده]

با سلام و احترام
تحقیق وزینی است موجب امتنان است این تجربه شایسته را داشته باشم.
ممنون.