قبلی، دوستان دانش­آموز که تمایل به نوشیدن در خلال نیسمال اول را داشتند (پاییز) در نیمسال دوم تمایلشان بیشتر شده بود. (بهار) با توجه این امکان که میانجگیری مشخصه­های والدین تنها توابعی در رفتار

این مطلب را هم بخوانید :

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...