6 . 1 . تعریف نظری برخی مفاهیم. 10
فصل دوم: بررسی ادبیات نظری پژوهش… 11
مقدمه. 12
گفتار اول: مبانی نظری پژوهش… 13
1 . 1 . 2 . رسانه های نوین خالق جهان نوین : 13
2 . 1 . 2 .  جامعه ی شبکه ای و اجتماعات مجازی: 14
3 . 1 . 2 .  شکل گیری و تحول شبکه های اجتماعی در جهان. 15
4 . 1 . 2 . تاریخچه شبکه های اجتماعی در ایران. 16
5 . 1 . 2 . ویژگی های شبکه ی اجتماعی: 17
6 . 1 . 2 . کارکردهای مثبت شبکه های اجتماعی.. 21
7 . 1 . 2 . کارکردهای منفی شبکه های اجتماعی.. 26
9 . 1 .2 . تاثیرهای سیاسی شبکه های اجتماعی: 28
10 . 1 . 2 . شبکه  اجتماعی فیس بوک.. 29
1 . 10. 1 . 2. فیس بوک چیست و چه خدماتی را در اختیار کاربران خود می گذارد؟. 30
2 . 10. 1 . 2.کاربران فیس بوک.. 31
3 . 10. 1 . 2. اعتیاد و اثر روانی فیس بوک بر مردم. 32
4 . 10. 1 . 2. فیس بوک و تب فیس بوکی در ایران. 33

 1. 1 . 2 . مفهوم دین مجازی.. 34
 2. 11. 1. 2. اثرات مثبت فضای مجازی بر دین.. 35
 3. 11. 1. 2.اثرات منفی فضای مجازی بر دین: 36
 4. 1. 2. تکنولوژی در خدمت دین.. 37
 5. 1. 2. همکاری تکنولوژی و دین.. 38
 6. 1. 2. فرهنگ و رسانه. 38
 7. 1. 2. نسبت دین و رسانه. 40
 8. 1. 2. ادوار رابطه دین و رسانه و مساله رویارویی آن دو. 41
 9. 1. 2. دنیای سایبر در خدمت دین: 43
 10. 1. 2. نظریات در مورد شبکه های اجتماعی.. 44
 11. 19. 1. 2. رسانه یک طرفه، دو طرفه و مخاطب دو طرفه. 44
 12. 19. 1. 2. نظریه ایده آلیستی( تغییر در ارزش های فردی) 46
 13. 19. 1. 2. نظریه بازنمایی.. 47
 14. 19. 1. 2. نظریه های جامعه اطلاعاتی.. 49
 15. 19. 1. 2.نظریه استفاده و خشنودی.. 51
 16. 19. 1. 2. نظریه روانشناسی.. 52

گفتار دوم: بررسی پژوهش های پیشین.. 54

 1. 2. 2. پژوهش های پیشین داخلی: 54
 2. 2. 2. پژوهش های پیشین خارجی: 62

گفتار سوم : چارچوب نظری.. 65

 1. 3. 2 . فهرست مقوله های تحقیق.. 68
 2. 3. 2 . مدل پژوهش: 69
 3. 3. 2. سوالات تحقیق.. 70
 4. 3. 3. 2. فرضیه های پژوهش: 71

فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 72
مقدمه: 73

 1. 3. نوع و روش تحقیق: 74
 2. 3. تعریف مفاهیم،مقوله ها و زیر مقوله ها 76

1 . 2. 3. تعریف مفاهیم: 76
2 . 2. 3. تعریف عملیاتی مقوله ها 77

 1. 3. واحد ثبت: 81
 2. 3. واحد تحلیل: 81
 3. 3. جامعه آماری: 81
 1. 3. روش نمونه گیری: 81
 2. 3. حجم نمونه: 82
 3. 3. زمان: 82
 4. 3. تکنیک گردآوری اطلاعات: 82
 5. 3. تکنیک پردازش داده ها: 83
 6. 3. اعتبار و روایی تحقیق: 83

فصل چهارم: بررسی یافته های پژوهش… 85
مقدمه: 86

 1. 4 . بررسی یافته های توصیفی.. 87
 2. 4. بررسی یافته های تحلیلی……….. 115

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری.. 116
مقدمه: 117

 1. 5. پاسخ به سوالات پژوهش… 118
 2. 5. نتیجه گیری.. 122
 3. 2. 5نتیجه گیری توصیفی.. 122
 4. 2. 5. نتیجه گیری تحلیلی: 124
 5. 5. پیشنهادها: 125

1 . 3 . 5. پیشنهادی های کاربردی.. 125
2 . 3 . 5. پیشنهاد های پژوهشی.. 126
4 . 5 . محدودیت های پژوهش: 127

پیشگفتار:
اینترنت به عنوان یکی از مهم ترین ابداعات بشر در قرن اخیر، با قابلیت ها و کارکردهای متعدد و گسترده اش، بخش های مختلف زندگی انسانی را تحت تاثیرات

این مطلب را هم بخوانید :

 مثبت و منفی خود قرار داده است. مبنا و هدف اصلی اینترنت، برداشتن فاصله جغرافیایی میان انسان های سراسر دنیا و ایجاد تحول در عرصه ارتباطات و تبادل اطلاعات است.

اینترنت، کار خود را به عنوان ابزار ارتباط دانشمندان و خصوصا جهت تبادل داده ها و منابع تحقیقاتی، یا به عبارتی جهت خلق اجتماعی علمی شروع کرد و به مرور زمان توانست خود را تا سطح برقراری ارتباط بین افراد از طریق پست الکترونیکی ارتقا بخشد. پس از مدتی، اینترنت به منزله فضایی جدید جهت بسط فعالیتهای تجاری در امور نقل و انتقالات مالی، بازاریابی و همچنین ابزار پیگیری برای مصرف کنندگان، مورد توجه واقع شد. وبلاگ ها و وب سایت ها، نرم افزارهای گفتگوی آنلاین، سرویس های پست الکترونیک و … امکانات جدیدی بودند که در پرتو اینترنت و شبکه جهانی وب، در اختیار کاربران قرار گرفتند.
در حالی که هنوز هیچ کس تصور نمی کرد که روزی جنبه اجتماعی اینترنت، به صورت کاربرد اصلی آن درآید، شبکه های اجتماعی اینترنتی پای به عرصه وجود گذاشتند. این موضوع در بین کاربران اینترنت چنان مورد استقبال قرار گرفت که به جرات می توان گفت یکی از تاثیرگذارترین سرویس های ارائه شده در اینترنت و وب که در سالهای اخیر تحول شگرفی در نظام اجتماعی کشورهای مختلف به وجود آورده، شبکه های اجتماعی بوده است. شبکه های اجتماعی، نسل جدیدی از پایگاه هایی هستند که این روزها در کانون توجه کاربران شبکه های اینترنت قرار گرفته اند. این گونه پایگاه ها بر مبنای تشکیلات آنلاین فعالیت می کنند و هر کدام دسته ای از کاربران اینترنت با ویژگی خاص را گرد هم می آورند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...