1. مکاتب اخلاق. 77
 2. زمینه و زمانه اخلاق فضیلت. 80

1.2. سقراط. 80

2.2. افلاطون. 81

3.2. ارسطو 81

4.2. دوران متأخر 82

 1. ویژگی­های اخلاق فضیلتی در اندرزنامه­ها 84

1.3.خوبی به خودی خود خوب است. 84

2.3. تأکید بر موضوع انسان. 85

3.3.تأکید بر رشد اخلاقی. 86

4.3. توصیه­گری. 86

5.3. عدم تساوی مردمان. 87

6.3. تبیین انگیزه و عمل اخلاقی. 88

7.3. توجه به غایات. 89

8.3.صبغۀ دینی  89

9.3. خوبی و بدی. 92

 1. روایی و ناروایی یک فضیلت. 93

فصل چهارم: اخلاق کاربردی در اندرزنامه­های پهلوی. 98

 1. چیستی و چگونگی اخلاق کاربردی. 98
 2. اخلاق شهریاری. 103

1.2. اخلاق شخصی شهریار 106

2.2. اخلاق اجتماعی. 108

دانلود پایان نامه

 

 1. اخلاق شهروندی. 115
 2. اخلاق جنگ و صلح. 118
 3. اخلاق بهداشت تن و روان. 121

1.5. اخلاق پزشکی و بهداشت. 122

2.5. اخلاق محیط زیست. 128

 1. اخلاق خانواده 131
 2. اخلاق جنسی. 134
 3. اخلاق معاشرت. 136

فصل پنجم : نتیجه گیری. 141

کتابنامه 148

واژه نامه 154

این مطلب را هم بخوانید :

 

چکیده

موضوع اخلاق در دین زرتشتی از جایگاه مهمی برخوردار است. در دوران ساسانی ما شاهد شکوفایی سبک خاصی در ادبیات اخلاقی هستیم که امروزه با نام اندرزنامه­ها شناخته می­شود. اندرزنامه­ها، از سنخ اخلاق عملی هستند که با ویژگی­های خاصی، سعی دارند تا مخاطبان خود را اخلاقی بار بیاورند. این نوشتار تلاش دارد تا نشان دهد که می توان اندرزنامه­ها را در یک چارچوب دید. اهمیت این موضوع زمانی مشخص خواهد گردید که ارکان این نظام و مفاهیم کلیدی آن توضیح داده شده و خود را با دیگر واژگان معنا نمایند. در این میان محقق چاره­ای جز اتخاذ رویکرد متنی و گفتگوی متون با یکدیگر ندارد. آنچه در پی این نوشتار روشن خواهد گردید آن است که اخلاق موجود در اندرزنامه­ها، اخلاقی فضیلت­گرا است و با مدل یونانی فضیلت ارتباط نزدیکی دارد. در این اخلاق انسان دارای دو ساحت روان و بدن است و البته اصالت آدمی به روان اوست. مفاهیم دیگری همچون خرد، میانه­روی، خیم، بخت، دین و غیره همگی خود را در راستای سعادت­مندی روان می­بینند. آدمی چه در عالم صغیر و چه در جهان کبیر باید تلاش کند تا ایزدان را یاری نموده و درنهایت آن­ها را در خود میهمان سازد. از سوی دیگر برآیند عملی اخلاق هنجاری در اخلاق کاربردی است از این­رو نشان داده خواهد شد که زیر بنای مسائل اخلاق کاربردی اندرزنامه­ها همانند اخلاق شهریاری، شهروندی، جنگ و صلح بهداشت تن و روان، خانواده، اخلاق جنسی و معاشرت را باید در اخلاق هنجاری موجود و به تبع آن در مفاهیم کلیدی اخلاقی آن­ها مشاهده کرد.

مفاهیم کلیدی: اندرزنامه، اخلاق زرتشتی، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی، روان، اخلاق فضیلت.

1. مقدمه

با پیشرفته­تر شدن جوامع، موضوع اخلاق به مثابه نیازی اساسی برای انسان عصر اضطراب تبدیل شده است. انسان امروزی، بیش از هر چیز، نیاز خود را در یافتن حیاتی آرام و بدون هر گونه مخاطره    می­بیند. از همین­رو این انسان تلاش دارد تا روایتی اخلاقی را از زندگی خود ارائه دهد. برای برآوردن چنین احساسی، متفکران گوناگون از اقصی نقاط جهان، به دنبال راه­حل­هایی برای معضلات اخلاقی بشر   بوده­اند که باعث پدید آمدن مکاتب اخلاقی چندی گردیده است. یکی از نگاه­هایی که امروزه به مقوله اخلاق و اخلاق­پذیری شده، نگاهی برخاسته از سنت و اصلاح شده در لابراتوار دنیای مدرن است. طرفداران چنین نگاهی، تلاشی بسیار در الزام انسان معاصر به رعایت اصول اخلاقی گذشته و نهادینه ساختن آن در زندگی بشر امروزی دارند. از سوی دیگر اخلاق، موضوعی حیاتی، برای خوانشی مثبت از دین است. هم­آمیختگی این دو عنصر سبب گردیده تا مسئلۀ اخلاق در تفکر انسان مدرن مهم بوده و بیش از پیش جذاب جلوه نماید.

تعداد صفحه : 175

قیمت : 14700تومان

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...