فصل اول :

کلیات طرح تحقیق

 

مقدمه :

در جهان کنونی که دوره تحولات لجام گسیخته و به قول تافلر دوره جابجایی قدرت می باشد بحث مدیریت سرمایه فکری و دارایی های ناملموس سازمان بعد از موضوعات مهندسی

این مطلب را هم بخوانید :

شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

 مجدد دهه 80 و مدیریت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...