انجمن،این اولین باری بود كه به بزرگداشت یكی از اعضای سابق خود با مركزیت آثار خود او می پرداخت.برایان نقش مهمی در تاسیس انجمن داشت و دردهه های بعدی یكی از حامیان فعال ومتعهد آن به 

این مطلب را هم بخوانید :

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...