1-4-2 بررسی بازارهای سنتی ازدیدگاه اجتماعی واقتصادی. 19

2-4-2 بررسی بازار های جدید از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی   22

5-2 مشخصه یک مرکز خرید. 23

1-5-2 عناصر اصلی مراکز خرید چند منظوره :. 23

6-2 مراکز خرید و زندگی روزمره. 24

7-2 انواع فضاهای تجاری. 26

1-7-2انواع فضاهای تجاری بر اساس اقلیم. 26

2-7-2 بازارهای مناطق گرم و خشک. 27

2-1-7-2 بازارهای مناطق سرد و کوهستانی. 28

3-1-7-2 بازارهای مناطق گرم و مرطوب. 28

4-1-7-2  بازارهای مناطق مرطوب و پرباران. 29

3-7-2 انواع فضاهای تجاری بر اساس ریخت شناسی. 30

8-2 پیشنهادات كلی در جهت طراحی همگون با بافت شهری. 32

18-2 ادغام بنایی جدید با سیستم ساخته شده موجود. 33

2-8-2 مکان یابی وتعیین عملکرد صحیح مراکز تجاری. 35

3-8-2 طراحی مسیرهای ورودی       . 37

4-8-2 طراحی مراکز تجاری. 38

9-2 ضوابط شهرسازی. 40

1-9-2 موقعیت زمین  در طرح تفضیلی. 40

2-9-2 احکام حاصل از قوانین شهری. 41

تبصره :. 44

تراکم پایه :. 44

ضوابط و مقررات نمای شهری در طراحی بنا :. 46

توقفگاه پیاده رو :. 46

–  توقفگاه معلولین :. 47

3-9-2 اصول طراحی :. 48

*تعادل:. 48

*نظم :. 48

 

*هماهنگی :. 49

*تقارن :. 49

*وحدت و ترکیب :. 49

*وحدت و کثرت :. 49

*تضاد و دوگانگی :. 50

*تباین :. 50

*سلسله مراتب :. 50

*مقیاس نسبت و تناسب :. 51

*حریم :. 51

*ریتم :. 51

*هندسه و شبکه :. 52

*قلمرو :. 52

*شفافیت :. 52

*سبکی :. 52

*نور :. 53

فصل سوم:. 54

(مطالعات). 54

1-3 نمونه های تجاری داخلی. 55

1-1-3 مرکز خرید تیراژه. 55

موقعیت طرح. 56

طراحی و ساخت. 57

ایده طراحی. 58

طراحی. 59

فضای داخلی. 61

نمای مجموعه. 63

سازه. 63

2-1-3  بازار بین المللی پردیس 2 – کیش. 65

فرم مجموعه. 67

این مطلب را هم بخوانید :

 

ایده ساماندهی فضاهای پروژه. 67

فضای شهری. 72

فضاهای خدماتی. 73

سازه. 74

تاسیسات برق و مکانیک. 74

3-1-3 مرکز خرید ( سیتی سنتر ) بندرعباس. 76

2-3  نمونه های تجاری  خارجی. 80

فصل چهارم :. 95

(برنامه ریزی فیزیکی و ارائه ی سرانه ها واستانداردها )   95

1-4 بررسی استاندارد ها. 96

1-1-4 بخش تجاری :. 96

فروشگاه های بزرگ و مغازه ها. 96

2-1-4 بخش خدمات :. 102

3-1-4 بخش اداری :. 106

4-1-4 پیوست استانداردها. 107

2-4 برنامه ریزی کالبدی. 114

فصل پنجم:. 118

(معرفی اقلیم و سایت). 118

3-5 ویژگیهای انسانی. 131

7-4-5) باد. 136

منابع و مآخذ. 138

ضمائم :. 143

( ارائه طرح نهایی ). 143

 

چکیده

اندیشه تاسیس یک مرکز تجاری و تفریحی در یک مجموعه شهری، بازتابی از رشد فیزیکی و اجتماعی آن می باشد. توسعه فیزیکی شهر از یک طرف و رشد اجتماعی و سیاسی شهر از طرف دیگر به همراهی شکوفایی اندیشه های تازه در شهرسازی و شهر نشینی موجب گردیده است که در تمام تقسیم بندی های شهر ، محله ، ناحیه و … کاربری های جدید شکل گیرد و نقاط خاصی از شهر به نوعی به کاربری های تجاری  تفریحی و .. تخصیص یابد.موضوع مورد بحث در این رساله ، طراحی یک مجتمع تجاری_تفریحی در یکی از مناطق شهرستان ساری می باشد که سعی داشته است برخی از مشکلات مخاطبین امروز خود را تا حد امکان پاسخگو باشد.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...