جهت بر امامت امیرالمؤمنینg دلالت می‌کند که با توجه به ظهور فرقه‌ی ضاله‌ی وهابیت و ایجاد شبهات در ادله‌ی قرآنی و روایی امامت امام علیg از جمله دلالت این حدیث شریف بر امامت بلافصل امام علیg بیان شود و به برخی از شبهاتی که اهل سنت بر دلالت حدیث مطرح کرده‌اند، پاسخ داده شود.

فهرست مطالب

مقدمه. 1

بیان مسأله. 2

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

اهداف تحقیق.. 4

سؤال اصلی.. 5

سؤالات فرعی.. 5

فرضیه‌ی اصلی تحقیق.. 5

فرضیه‌های فرعی.. 6

پیشینه تحقیق.. 6

روش تحقیق.. 10

فصل اول: مفاهیم اساسی.. 12

مقدمه. 13

  1. امامت… 13

1-1. تعریف لغوی.. 14

2-1. تعریف اصطلاحی امام در کلام متکلمین شیعه و سنی.. 15

3-1. تعریف علمای بزرگ اهل سنت.. 15

4-1. تعریف علمای بزرگ شیعه. 16

  1. ولایت… 19
  2. خلافت… 22
  3. منزلت… 25
  4. مخالفان. 25

فصل دوم: حدیث منزلت در منابع حدیثی مذهب اهل‌بیتb و مذهب اهل سنت… 28

مقدمه. 29

 

الف) حدیث منزلت در منابع حدیثی اهل بیتb. 29

ب) حدیث منزلت در منابع اهل سنت… 31

روایت ابن سعد. 33

سعد بن ابی وقاص… 34

ابراهیم بن سعد. 34

روایت حسن بن بدر. 35

روایت ابن المغازلی.. 36

روایت ابن عساکر. 36

روایت نَسائی‏ 37

این مطلب را هم بخوانید :

روایت سیوطی‏ 39

روایت ابن کثیر. 39

گوناگونی الفاظ روایت… 40

راویان حدیث منزلت‏ 41

تواتر حدیث منزلت… 42

مشهورترین راویان حدیث منزلت… 44

طرق حدیث منزلت… 48

موارد بیان حدیث منزلت… 49

فصل سوم: نگاهی به دلالت‏های حدیث منزلت… 56

مقدمه. 57

دلالت‏های حدیث منزلت‏ 57

مقامات حضرت هارون در قرآن‏ 57

1) خلافت.. 58

2) وزارت‏ 58

3) شراکت در امر. 59

4) نبوّت‏ 61

5) اصلاح امر. 61

6) اخوت و برادری و مقام پشتیبانی.. 62

منزلت‏ها و مقام‏های امیرالمؤمنین علی‏g‏ 62

1) خلافت و جانشینی.. 62

2) شراکت در امر. 64

3) وزارت.. 66

4) اصلاح امر. 68

5) اخوت و برادری.. 69

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...