دانلود فایل های دانشگاهی


آخرین مطالب


 2-8 مدلسازی مسائل آرک‌هاب… 28 2-9 نتیجه‌گیری.. 28 فصل سوم – روش تحقیق 3-1 مقدمه. 30 3-2 مدل‌های مکانیابی هاب… 30 3-3 مدل‌های مکانیابی آرک‌هاب… 32 3-4 مدل‌سازی.. 35 3-4-1 مدل‌های هاب میانه. 35 3-4-2 مدل‌های مکانیابی آرک‌هاب… 37 3-5 نتیجه‌گیری.. 40 فصل چهارم – مخاسبات و یافته های تحقیق 4-1 مقدمه: 42 4-2 مدل مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص یگانه: 42 مفروضات: 42 4-3 مدل مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص چندگانه. 47 4-4 روش حل پیشنهادی مسئله مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص یگانه. 52 4-4-1 نمایش جواب… 52 4-4-2 ایجاد جمعیت اولیه: 53 4-4-3 استراتژی جریمه. 53 این مطلب را هم بخوانید : بهترین روش برای راحت خوابیدن 4-4-4 استراتژی انتخاب: 54 4-4-5 استراتژی نخبه. 54 4-4-6 تابع برازش… 54 4-4-7 عملگر تقاطع. 54 4-4-8 عملگر جهش… 55 4-4-9 تنظیم پارامترها با روش تاگوچی.. 55 4-5-7 عملگر تقاطع. 58 4-5-9 تنظیم پارامترها با روش تاگوچی.. 59 4-6 نتایج بدست آمده برای مسئله مکانیابی آرک‌هاب‌و مشخصات کامپیوتر مورد استفاده 60 4-6 گزارش حل مسئله مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص یگانه: 63 4-7 نتیجه گیری.. 68 فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1 نتیجه‌گیری.. 70 5-2 تحقیقات آتی و پیشنهادات… 71 منابع و مأخذ. 72 فهرست جداول: جدول شماره 1 اثر تغییر خدمات حمل و نقل بر شاخص هزینه زندگی………………………………………………………….. 21 جدول شماره 2 ارزش افزوده بخشهای حمل و نقل و کل کشور……………………………………………………………………. 22 جدول شماره 3 سهم اعتبارهای عمرانی بخش حمل و نقل از ک سرمایه‌گذاریهای عمرانی کشور (2)………………. 23. جدول شماره 4 میزان اشتغال در بخش حمل و نقل، ارتباطات و انبارداری طی سالهای 75-1345………………….. 24 جدول شماره 5 سطوح مورد استفاده در فرایند تاگوچی………………………………………………………………………………… 56 جدول شماره 6 پارامترهای بهینه………………………………………………………………………………………………………………… 56 جدول شماره 7 حل مسئله مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص چندگانه………………………………………………………………..59 جدول شماره 8 حل مسئله مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص یگانه با نرم افزار GAMS و مقایسه با حل با الگوریتم ژنتیک تنظیم شده…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60 جدول شماره 9 حل مسئله مکانیابی آرک‌هاب با نرم افزار GAMS و مقایسه با حل الگوریتم ژنتیک……………….. 61

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-07-02] [ 08:18:00 ب.ظ ]
وجود گلوکوزینولات هنوز به عنوان یک ماده محدود کننده در استفاده از کلزا محسوب می شود (گلیان و همکاران، 1388). پلی ساكاریدهای غیر نشاسته ای به دلیل افزایش ویسكوزیته مواد هضمی، هضم و جذب مواد مغذی و میزان مصرف خوراك را پایین می آورد. چربیها بواسطه بزرگی ذرات بیش از سایر مواد مغذی تحت تأثیر قرار می گیرند. علاوه بر اثرات مذكور بتاگلوكان هضم نشده موجب چسبندگی مدفوع در حیوان می شود كه وضعیت بستر را نامطلوب می سازد . استفاده از آنزیم چند گانه و یا فرآیند حرارتی می تواند در تخفیف اثرات منفی آنها موثر باشد. دانه اکسترود شده کلزا از نظر پروتئین و پروفایل اسید های آمینه مناسب بوده و به دلیل اینکه روغن دانه استخراج نمی شود انرژی آن نیز در سطح بالائی قرار دارد. فرآیند اکسترود، قابلیت هضم پروتئین، چربی و نشاسته را بالا برده و همچنین اثرات ضد تغذیه ای آن را تا حد زیادی کاهش می دهد و ارزش تغذیه ای دانه کلزا را بالا می برد. دانه کلزا در اثر اکسترود تحت دمای زیاد(80 درجه سانتیگراد) و فشار بسیار زیاد مارپیچ فولادی دستگاه اکسترودر قرار گرفته و ساختمان پیچیده گرانول های نشاسته درهم شکسته و از دستگاه خارج می شوند. اکسترودینگ طبیعت شیمیایی نشاسته را توسط تغییر دادن شکل طبیعی تحت تاثیر قرار می دهد وسبب تخریب برگشت ناپذیر در گرانول های نشاسته و باعث ژلاتینه شدن می شود.در نتیجه باعث بهبود قابلیت هضم خوراک و افزایش میزان سرعت شکستگی آنزیمی نشاسته به قندهای ساده می شود(جونز،1995 و ساندرز،1998). 1-2- ضرورت اجرای طرح استفاده از سطوح مختلف دانه پرچرب کلزا در تغذیه طیور گوشتی و همچنین استفاده از فرآیند اکستروژن و مکمل کردن آن با آنزیم چند گانه برای کاهش اثر مواد ضد تغذیه ای آن احتمالاً بر ارزش تغذیه ای این ماده خوراکی و عملکرد جوجه های گوشتی بیافزاید. بیشتر مطالعات داخل متمرکز بر اثر گروه های آزمایشی جیره ای مختلف حاصل از کنجاله کلزا بر عملکرد جوجه های گوشتی بوده است بنابراین تحقیق در زمینه استفاده از دانه پرچرب کلزا در تغذیه طیور و بررسی راهکارهای بهبود تغذیه ای آن ضروری به نظر می رسد. نتایج این طرح برای پرورش دهندگان جوجه گوشتی و کارخانجات خوراک طیور و همچنین دانشجویان و دانش پژوهان رشته تغذیه طیور حائز اهمیت می باشد. همچنین با مشخص شدن سطح دقیق استفاده دانه کلزای پر چرب اکسترود شده واردات کنجاله سویا به کشور کاهش یافته و بدلیل استخراج نشدن روغن دانه کلزا، در کلزای اکسترود شده، نیازی به استفاده از روغن جهت تأمین انرژی جیره که هزینه زیادی بابت آن پرداخت می شود نمی باشد. 1-3- اهداف مورد بررسی به طور کلی هدف از اجرای این تحقیق مطالعهء بررسی موارد زیر می باشد: مطالعه اثر سطوح مختلف دانه کلزا بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی مطالعه اثر فرآیند اکستروژن دانه کلزا بر عملکرد جوجه های گوشتی مطالعه اثر افزودن آنزیم چند گانه بر عملکرد جوجه های گوشتی مطالعه اثر متقابل احتمالی سطح دانه کلزا، فرآیند اکستروژن و مکمل آنزیم چند گانه بر عملکرد جوجه های گوشتی این مطلب را هم بخوانید : برنامه کاربردی عملی مهارت های مربوط به رابطه صمیمانه تعداد صفحه : 108 قیمت : 14700تومان 1

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:17:00 ب.ظ ]

چکیده انگلیسی …………………………………… 76
چکیده:
در این کار، از مایع یونی 1-بوتیل3-متیل ایمیدازولیوم بیس(تری فلوئورومتیل سولفونیل) ایمید به عنوان اصلاحگر جهت ساخت نوع جدیدی از الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده با مایع یونی استفاده شد. فنون اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی و ولتامتری چرخه­ای نشان داد که این الکترود اصلاح شده نسبت به الکترود خمیر کربن فاقد این مایع یونی، افزایش قابل ملاحظه­ای در سرعت انتقال الکترون و هدایت الکتریکی نشان می­دهد. سپس با فرو بردن این الکترود اصلاح شده در محلول نیکل سولفاتM  0/1 و متعاقباً اعمال ولتامتری چرخه­ای متوالی در محیط قلیایی، گونه­های نیکل(II) به سطح الکترود متصل شدند. بدین ترتیب الکترود خمیر کربن اصلاح شده با مایع یونی واجد یونهای نیکل (Ni/IL/CPE) ساخته شد و رفتار الکتروشیمیایی این الکترود نیز با استفاده از ولتامتری چرخه­ای و کرونوآمپرومتری مورد بررسی قرار گرفت.
این الکترود به طور موفقیت آمیزی برای اکسایش الکتروکاتالیزی متانول و فرمالدهید به کار رفت. الکترواکسایش این ترکیبات از طریق یک مکانیسم واسطه شده توسط گونه­هایNi(III)/Ni(II)  انجام می­شود. نکته قابل توجه دانسیته جریان الکتروکاتالیزی بالای (2mA cm 6/17 برای متانول و 2- mA cm2/16 برای فرمالدهید) بدست آمده توسط این الکترود است. با استفاده از روش کرونوآمپرومتری، ثابت سرعت واکنش کاتالیزی برای اکسایش متانول و فرمالدهید محاسبه شد. در خاتمه مقایسه کارایی این الکترود با برخی از الکترودهای اصلاح شده توسط سایر اصلاح­گرها قبلی نشان داد که این الکترود از قابلیت الکتروکاتالیزی خوبی برای الکترواکسایش متانول و فرمالدهید برخوردار است.

فصل اول: مقدمه

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

مقدمه:
اصلاح سطح الکترودها به منظور فراهم کردن برخی کنترل­ها بر روی نحوه­ی برهمکنش الکترود با محیط اطرافش یکی از فعالترین زمینه ­های تحقیقاتی مورد علاقه در الکتروشیمی در طی سی سال اخیر بوده است. در حالی که کارآیی یک الکترود به مواردی از قبیل جنس الکترود، محلولی که الکترود در آن قرار دارد و پتانسیل اعمالی به الکترود، محدود می­شود، امروزه قابلیت الکترودهای اصلاح شده مسیر قدرتمندی جهت بهبود کارآیی آنها فراهم کرده است. برای الکتروشیمی تجزیه­ای این موضوع بسیار مهم بوده که اصلاح سطوح الکترودها مسیرهایی جهت افزایش گزینش پذیری، مقاومت در برابر زنگ زدگی، تغلیظ گونه­ها، بهبود خواص الکتروکاتالیزی و محدودیت دسترسی گونه­های مزاحم به سطح الکترود در یک نمونه پیچیده، مانند یک مایع بیولوژیکی را فراهم کرده­اند[2،1]. همچنین نقش مهمی جهت تحقیق در زمینه تبدیل و ذخیره انرژی، محافظت از خوردگی، الکترونیک مولکولی[1] ، ابزارهای الکتروکرومیک[2] و تحقیقات بنیادی در زمینه پدیده­های مؤثر بر فرآیندهای الکتروشیمیایی داشته است [3].
در اهداف الکتروکاتالیزی، الکترودهای اصلاح شده شیمیایی جهت تسریع در سرعت انتقال الکترون ماده تجزیه­ای مورد نظر در پتانسیلی که این انتقال در سطح الکترود برهنه کند است، به کار می­روند. واکنش­های الکترودی بسیاری از مواد تجزیه­ای مهم، در سطح الکترود برهنه نیاز به پتانسیل­هایی بسیار بالاتر از پتانسیل فرمال خود دارند تا بتوانند با سرعت بالای مورد انتظار انجام شوند. تسریع چنین واکنش­های الکترودی که از نظر سینتیکی کند است به­وسیله واسطه­گر­های انتقال بار و طی فرایندی به نام الكتروكاتالیز انجام می­شود. الكتروكاتالیز را میتوان به دو صورت همگن و ناهمگن انجام داد كه در نوع همگن تركیب واسطه گر به محلول اضافه می شود، در حالیكه در نوع ناهمگن از واسطه­گر­های تثبیت شده در سطح الکترودهای اصلاح شده استفاده می­شود. بدین منظور الکترودهای اصلاح­ شده شیمیایی مختلفی برای الکتروکاتالیز ساخته ­شده­اند که شامل [4]:
1) واسطه­گر­های تثبیت شده در یک پوشش تک لایه

2) واسطه­گر­های تثبیت شده در پوشش چند لایه

 

این مطلب را هم بخوانید :

 

3) واسطه­گر­های تثبیت شده با ریز ذرات فلز یا نیمه­رسانای پراکنده شده در یک پیکره یونی یا لایه­های پلیمری رسانا

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:17:00 ب.ظ ]
مقدمه. 51

گذری بر ژئوپلتیک روسیه. 51

روسیه در جستجوی هویت از دست رفته. 53

مناظره های هویتی روسیه. 54

روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی.. 58

دکترین نظامی روسیه. 59

نخستین دکترین نظامی روسیه. 59

دومین دکترین نظامی روسیه. 60

سومین دکترین نظامی روسیه. 62

رئالیسم روسی و دکترین های نظامی.. 63

گذری بر زندگی پوتین.. 68

بنیادهای سیاست خارجی پوتین.. 68

اقدامات پوتین در قالب رویکرد اوراسیاگرایی.. 69

این مطلب را هم بخوانید :

 

سیاست خارجی روسیه در دوره پوتین.. 71

محورهای  تهاجم وارانه ی سیاست های پوتین.. 75

نتیجه گیری.. 78

فصل پنجم: نقش اوراسیاگرایی در سیاست خارجی روسیه. 101

مقدمه. 80

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

نقش اوراسیاگرایی در سیاست خارجی روسیه. 80

اهمیت قفقاز و آسیای مرکزی برای روسیه. 82

کشورهای مستقل مشترک المنافع. 83

اهداف روسیه از تشکیل CIS. 84

اهداف اقتصادی روسیه در CIS. 84

اهداف امنیتی و سیاسی روسیه در CIS. 84

اهداف فرهنگی = اجتماعی.. 85

شكل گیری و تأسیس سازمان منطقه های گوآم. 86

اهداف اقتصادی گوام. 88

اهداف سیاسی و امنیتی گوام. 88

سطح بین المللی.. 89

سطح منطقه ای.. 90

سطح داخلی.. 90

تأثیر اوراسیاگرایی بر روابط روسیه و آمریکا 90

جنگ سرد جدید. 93

الگوی چین در سیاست خارجی روسیه. 96

چند قطبی یا چند جانبه گرایی.. 98

نقش انرژی سیاست خارجی روسیه. 100

اتحادیه ی اروپا 101

ایران. 102

روسیه و خاورمیانه. 103

روسیه درسوریه. 107

فصل ششم:نتیجه گیری و چشم انداز آینده 132

نتیجه گیری و چشم انداز آینده 110

منابع و مآخذ  115

چکیده

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نقطه ی عطفی برای تغییر ماهیت نظام بین الملل از دوقطبی به تک قطبی و همچنین تقلای کشور روسیه برای بدست آوردن ثبات و امنیت بود. روسیه در جستجوی هویت از

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:16:00 ب.ظ ]
فهرست مراجع. 98

 

 

فهرست جداول

جدول 2- 1 مسیر تاریخی ERP. 10

جدول 2- 2 یکپارچه کردن اطلاعات حوزه های مختلف کاری.. 29

جدول 3- 1 پارامترهای تابع ویژگی اعداد فازی.. 61

جدول 4- 1 مقیاس‌های اندازه گیری مقایسه زوجی(مقیاس ساعتی) 70

جدول 4- 2 مقیاس‌های اندازه گیری مقایسه زوجی(ارزش مقیاس) 71

جدول 4- 3 مقدار RI 72

جدول 4- 4 ماتریس مقایسات زوجی شاخص های اصلی.. 76

جدول 4- 5 ماتریس مقایسه زوجی مربوط به زیر شاخص هایC1 76

 

جدول 4- 6 ماتریس مقایسه زوجی مربوط به زیر شاخص های C2. 77

جدول 4- 7 ماتریس مقایسه زوجی مربوط به زیر شاخص های C3. 77

جدول 4- 8 ماتریس مقایسه زوجی مربوط به زیر شاخص های C4. 77

جدول 4- 10 اولویت و نسبت سازگاری.. 78

جدول 4- 11 ماتریس اولیه عوامل. 80

جدول 4- 12  ماتریس دوران یافته. 81

جدول 4- 13 ساختار عوامل جابجا شده واریماکس شاخصها 82

جدول 5- 1 عوامل اصلی موفقیت ERP,BI 86

 

فهرست اشکال

شکل 2- 1 عدد فازی زنگوله ای 35

شکل 3- 1 شمای مسیر تحقیق.. 50

شکل 3- 2 نمایش عدد فازی مثلثی.. 55

این مطلب را هم بخوانید :

 

شکل 4- 1 درخت سلسله مراتبی 75

 

فهرست نمودارها

نمودار 2- 1 عدد فازی زنگوله ای..

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:15:00 ب.ظ ]