دانلود فایل های دانشگاهی


آخرین مطالب


  

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق

نام تجاری در بسیاری از مواقع عواملی را در خود جای می دهد که از چشم ما خریداران و یا بازار یابان پنهان است از جمله یکتایی و منحصر بفرد بودن . یعنی بسیاری از خریداران در بازار امروز اقدام به خرید نمی کنند جز اینکه به موجب آن کالا از دیگران پیشی بگیرند  و یکتا باشند . و یافتن این مهم که چگونه بتوانیم این منحصر بفرد بودن را در مشتری ها ایجاد کنیم و چه عواملی سبب ایحاد یکتایی در خرید می شود خود می تواند عاملی و دانشی باشد در جهت ارتقای سطح علمی بازار یابی در حوزه شرکت های خرد و کمک شایانی باشد برای بازاریابان امروز تا بتوانند این مهم را توسعه داده و بر روی جزئیات اثر انحصار طلبی انسانها در حوزه انتخاب نام کالا تحقیقات گسترده تری را انجام دهند و تاثیرات بررسی یکتایی را بر میزان فروش سنجیده و بیشتر بر روی نام کالاها دقت ورزیده و کار کنند .

 

1-3-اهداف تحقیق و سوالات تحقیق

1-3-1-اهداف تحقیق

هدف کلی از این بررسی تاثیر منحصر بفرد بودن بر انتخاب نام تجاری و قصد خرید        می باشد .

و اهداف فرعی عبارتنداز:

  • شناسایی تاثیر نیاز منحصر بفرد بودن بر کیفیت درک شده مصرف کنندگان
  • شناسایی تاثیر نیاز منحصر بفرد بودن بر بر ارزش احساسی مصرف کنندگان
  • شناسایی تاثیر کیفیت درک شده بر قصد خرید
  • شناسایی تاثیر ارزش احساسی بر قصد خرید

 

تعداد صفحه:164

دانلود پایان نامه

 

قیمت : 37500 تومان

https://urlscan.io/result/6a0b787c-3303-48b8-bb96-193ab5320d7f/
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-06-26] [ 02:30:00 ب.ظ ]
2-1-20)محرمات به دلیل دامادی 42

2-1-21)تحریم ازدواج با مادر زن 43

2-1-22)حرمت ناشی از لعان 44

2-1-23)حرمت ناشی از شبهه و زنا 46

2-1-24)حرمت ناشی از لواط 47

2-1-25)حرمت ناشی از احرام 47

2-1-26)حرمت ناشی از عده 48

2-1-27) حرمت ناشی از زنا با زن شوهر دار 49

2-1-28)حرمت ناشی از نه طلاق 50

2-1-29)دختر زن را ربییه گویند 50

2-1-30)حرمت ازدواج با ربییه 50

2-2- محرمات موقت در فقه امامیه.. 51

2-2-1)محرمات به دلیل سبب (مصاهره ) 51

2-2-2)حرمت ازدواج با دو خواهر 52

2-2-3)حرمت ناشی از احرام (در جهالت) 52

2-2-4)حرمت ناشی از استیفای عدد 53

2-2-5)حرمت ناشی از سه طلاق 53

2-2-6)حرمت ناشی از کفر و ارتداد 54

2-2-7)حرمت ناشی از مسلمان شدن زوجه 56

فصل سوم: بررسی محرمات نکاح از منظر فقه شافعی

3- بررسی محرمات نکاح از منظر فقه شافعی 58

3-1- محرمات دائم.. 58

3-1-1)محرمات نکاح در فقه شافعی 58

3-1-2)زنان محارم از نظر شرع اسلامی 59

3-1-3)زنانی که ازدواج با آنها حرام است 63

3-1-4)دوم: مصاهرت 65

3-1-5)سوم: محرمات رضاعی 66

3-1-6)سن شیرخوارگی 67

3-1-7)فلسفه تحریم رضاعی 68

3-1-8)زن شیرده باید چگونه باشد؟ 68

3-1-9)دقت در امر شیر خوارگی 68

3-1-10)در اصل تحریم وابسته به چند چیز است: 70

3-1-11)شیرخوارگی سبب تحریم است 70

3-1-12) مقدار رضاع که سبب تحریم است: 71

3-1-13)مصاهرت از اسباب تحریم است 73

3-1-14)فلسفه  تحریم ازدواج (مصا‌هره) 73

3-2- محرمات موقت.. 77

3-2-1)محرمات موقت در فقه شافعی 77

تحریم از جهت جمع یعنی کسانی که ازدواج و نکاح با آن‌ها با هم درست نیست.   77

3-2-2)جمع بین دو محرم 78

3-2-3)حکمت در حرمت جمع بین محارم 80

3-2-4)زن متعلق به غیر 80

3-2-5) کسی که متدیّن به دین سماوی نباشد ( زنان مشرک ) 81

3-2- 6)زن لعان شده 82

3-2-7)‌زن غیر و زن درعده 82

 

3-2-8)‌ عقد دراحرام حج یاعمره 83

‌3-2-9)ازدواج  باکنیز  جاریه 84

3-2-‌10)‌ازدواج  با زن زنا پیشه 85

3-2- 11)مطلقه ثلاثه 86

3-2-12)فلسفه  این ازدواج 87

3-2-13)دین و مذهب شافعی (سه طلاق ) 88

3-2-14)تعدد همسران 90

3-2-15)حکمت در تحدید عدد همسران 92

3-2-16)اختلاف دین 92

3-2-17)ازدواج با زن شوهردار 93

3-2-18)ازدواج با زن زانی 93

3-2-19)برخى از احکام نکاح مسلمان با غیر مسلمان: 94

3-2-20) نکاح زن به نیت طلاق 95

فصل چهارم: بررسی تطبیقی و مقایسه ای در فقه امامیه و شافعی

https://urlscan.io/result/7fec949e-c102-4e47-afc1-06bc7f6e455e/

 

4- بررسی تطبیقی و مقایسه ای در فقه امامیه و شافعی 98

4-1- وجوه افتراق هرکدام با تحلیل و ذکر مبانی و دلائلشان   98

4-1-1)اختلاف در ازدواج با مادر زن : 98

4-1-2)از نظر شیعه : 98

4-1-3) جمع بین محارم 99

4-1-4)زن غیر و زنی که از غیر درعده باشد 101

4-1-5)حرمت ناشی از نکاح با زن در عده 101

4-1-6) اختلاف در عقد زن در احرام 102

4-1-7)ازدواج با زن زنا پیشه 104

4-1-8)زنا و چند مساله 106

4-1-9)عدد طلاق 107

4-1-10)اختلاف دین 108

4-1-11)رضاع 108

4-1-12)اختلاف در رضاع 109

4-2- وجوه مشترک و شباهت های بین فقهای امامی و شافعی در محرمات نکاح با تحلیل و ذکر مبانی و دلائلشان.. 110

4-2-1)محرمات نسبی 110

4-2-2)نتیجه  بحث 111

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:29:00 ب.ظ ]
2-1-1-مراحل رشدکمی وکیفی کودک قبل ازتولد دراسلام وعلوم تربیتی.. 51

2- 1- 2-رشد از نظر دانشمندان علوم تربیتی.. 55

2-1-3-مراحل رشد قبل از تولد.. 56

2-1-3-1- مرحله زیگوت (از باروری تا سه هفته). 56

2-1-3-2-  مرحله رویانی از 2 تا 8 هفته. 57

2-1-3-3- مرحله جنینی ( از هفته هشتم تا تولد ). 59

2-2- مراحل رشد بعد از تولد و روش تربیت کودک در هر مرحله. 60

2-2-1-رشد از سه تا هفت سالگی.. 60

2-2-2-رشد دندان ها و اهمیت دندانهای شیری.. 61

2-2-3-آموزش  بهداشت دهان و دندان. 62

2-2-4-رشد گویایی.. 63

2-2-5-الگوی رشد زبان. 63

2-2-6- عوامل موثر در رشد گویایی.. 64

2-3-دوران کودکی.. 67

2-3-1- شکوفایی استعدادهای نهفته در کودک… 68

2-3-2- مهیا شدن کودک برای دوران اطاعت… 68

2-3-3- اعتماد کودک به پدر و مادر. 68

2-3-4- آرامش روحی و روانی کودک در دوران‌های بعدی.. 69

2-3-5- ایجاد روحیه اعتماد به نفس و پرورش شخصیتی مستقل.. 69

فصل سوم: عوامل موثر بر رشد وتربیت بعد از تولد………………………………………………………… 71

3-1- خانواده 72

3-1-1-ویژگی های یک پدر خوب و نقش آن. 73

3-2-مسئولیت های پدر ومادر. 74

3-2-1 – مسئولیت پدر بودن. 74

3-2-2-پدر از دیدگاه کودک… 75

3-2-3-خطرات سوء عملکرد پدر. 75

3-2-4-توجه به نقش مادر. 76

3-2-5-مسئولیت مادر در قبال فرزند.. 77

3-2-6 – مسئولیت های پدر و مادر. 79

3-2-7-فرزند از نظر روایات… 80

3-2-8 -تاثیر و نقش دوستان در تربیت کودک… 82

3-2-9-وظیفه مهم والدین نسبت به دوستی های فرزندان. 83

3-2-10 – نقش و تاثیر مدرسه در تربیت کودک… 85

فصل چهارم: حقوق کودک و مبانی فقهی آن …………………………………………………………………….87

4-1 – حقوق کودک پس از تولد تا روز هفتم.. 88

4-1-1-  استحباب اذان واقامه. 88

4-1-2 – کام برداشتن  (تحنیک). 89

4-1-3 – نامگذاری وکنیه. 90

4-1-4-ختنه وفوائد بهداشتی آن. 94

4-1-5 -عقیقه و فوائد آن. 96

4-1-6 – تراشیدن سر. 100

4-1-7 – دعا برای فرزند.. 101

4-1-8-تعلیم وتربیت کودک… 102

4-2- تغذیه کودک… 104

4-2-1- شیر مادر. 105

پایان نامه ها

 

4-2-2-فوائد شیر مادر. 106

4-2-3 – شیر دادن عبادتی بزرگ… 109

4-2-4- شیر دادنی که علت محرم شدن است… 111

4-2-5- کسانی که به علت شیر دادن محرم می شوند.. 112

4-2-6- مدت زمان شیرخوارگی.. 112

4-3-حضانت… 113

4-3-1- معنای حضانت و روایات وارده در این خصوص….. 113

4-3-2- روایات در زمینه حضانت کودک… 114

4-3-3-حضانت کودک در قانون مدنی.. 115

4-3-4- چرا حضانت هم حق و هم تکلیف است؟. 116

4-3-5- حق ملاقات با کودک… 117

4-3-6-اثر حضانت… 118

4-3-7-پایان حضانت… 118

4-4- نفقه. 118

http://forum.vegankind.ir/members/6540.html

 

4-4-1- معنی لغوی نفقه. 119

4-4-2- معنی اصطلاحی نفقه. 119

4-4-3- حکم نفقه فرزند نامشروع. 121

4-4-4- سن بلوغ از دیدگاه فقها 122

4-4-5- سن بلوغ از دیدگاه قرآن. 123

4-4-6- سن بلوغ از دیدگاه احادیث… 125

فصل پنجم: تنبیه ،تعزیر و تادیب کودک از منظر فقه ………………………………………………………126

تنبیه ، تعزیر وتأدیب کودک از منظر فقه. 126

5-1- مفاهیم و تعاریف…. 127

5-2- حکم اولیه و ثانویه تنبیه کودک… 128

5-3- موارد حکم ثانویه تنبیه کودک… 130

5-4- موارد تعزیر و تأدیب کودک… 135

5-5- ولایت بر تعزیر و تأدیب کودک… 137

5-6- حکم تعزیر و تأدیب کودک… 139

5-7-  شرایط تعزیر کودک… 141

فصل ششم:مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه فقهی وحقوق ……………………………………………147

6-1- مقدمه. 148

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:29:00 ب.ظ ]
1-2-3-9- رابطه ی حیا و حجاب.. 30

فصل دوم. 31

پیشینه ی بحث.. 32

بخش اول. 33

2-1- حجاب و پوشش در اقوام و ملل غیر اسلام. 33

2-1-1- یونان و روم باستان. 33

2-1-2- ایران باستان. 35

2-1-2-1- دوره ی مادها 35

2-1-2-3- پارسی ها (هخامنشیان) 37

2-1-2-4- اشکانیان. 38

2-1-2-5- ساسانیان. 39

2-1-3- حجاب و پوشش در هند. 42

2-1-4- حجاب در بیزانس سده ی چهارم میلادی تا قرون میانه. 43

2-1-5- انگلستان عصر رنسانس… 43

2-1-6- حجاب در مغولستان. 44

2-1-7- حجاب در مصر و قاهره و مراکش… 44

2-1-8- حجاب در فرانسه. 44

بخش دوم. 44

2-2- پوشش و حجاب در ادیان غیر اسلام. 44

2-2-1- دین زرتشت.. 45

2-2-1-1- حجاب و پوشش در دین زرتشت.. 46

2-2-2- دین یهود. 49

2-2-2-1- حدود و کیفیت پوشش… 52

2-2-3- دین مسیحیت.. 53

بخش سوم. 56

2-3- پوشش در جاهلیت.. 56

2-3-1- واژه ی جاهلیت.. 56

2-3-2- معنای لغوی جاهلیت.. 57

2-3-3- معنای اصطلاحی «جاهلیت». 59

2-3-4- محدوده ی زمانی جاهلیت.. 61

2-3-5- جاهلیت از دیدگاه قرآن. 62

2-3-6- جاهلیت از دیدگاه نهج البلاغه. 66

2-3-6-1-جاهلیت پیش از زمان بعثت حضرت رسول (ص) 66

2-3-6-2-جاهلیت هم زمان با بعثت حضرت رسول (ص) 66

2-3-6-3-جاهلیت پس از دوران بعثت.. 69

2-3-1- آداب و رسوم مردمان جاهلی.. 70

2-3-1-1- نسب.. 70

2-3-1-2- بت پرستی.. 72

2-3-1-3-جنگ و خون ریزی ؛ 76

2-3-1-4-تفاخر. 78

2-3-1-5-فساد و فحشا 80

2-3-1-6-سواد. 82

2-3-1-7-ارث.. 82

2-3-2-جایگاه زن در جاهلیت.. 84

2-3-2-1- موقعیت زن در جاهلیت با توجه به آیات قرآن. 85

پایان نامه ها

 

2-3-2-1-1-عادت ماهیانه. 86

2-3-2-2- کراهت از دختران و زنده به گورکردن آن ها 87

2-3-2-3-علل زنده به گور کردن. 88

2-3-3-  ازدواج در جاهلیت.. 90

2-3-3-1- تعدد زوجات.. 91

2-3-3-2- انواع ازدواج در عصر جاهلیت.. 91

2-3-3-3-نکاح رهط یا مشارکت.. 91

2-3-3-4-نکاح بغایا 92

2-3-3-5-نکاح استبضاع. 93

2-3-3-6-نکاح شغار 93

2-3-3-7-نکاح مخادنه. 93

2-3-3-8-نکاح ضیزن یا مقت.. 94

2-3-3-9-نکاح ظعینه. 94

2-3-3-10-نکاح متعه. 94

https://urlscan.io/result/1fa8e1b3-72a2-41ec-bde1-4ddafc10a909/

 

2-3-4-طلاق در جامعه ی جاهلی.. 95

2-3-4-1- انواع طلاق. 95

2-3-4-2-  حجاب و پوشش زنان در دوره ی جاهلیت.. 98

2-3-5-1- الف : دیدگاه پوشش زنان جاهلی.. 98

2-3-5-1-1- جنگ فجار ثانی.. 99

2-3-5-1-2- اشعار دوره ی جاهلی.. 99

2-3-5-2- دیدگاه عدم پوشش زنان جاهلی.. 100

2-3-5-2-1-آیه قرآن. 101

2-3-5-2-2- کنار گذاشتن پوشش در شرایط خاص… 102

2-3-5-2-3- ترس از اسارت.. 103

2-3-5-2-4-نظریه ی نسبی بودن پوشش در جاهلیت.. 104

2-3-5-3-1- درزمان عزاداری.. 105

2-3-5-3-2- ترس از اسارت.. 106

2-3-5-3-3- خودآرایی و خودنمایی زنان جاهلی.. 106

2-3-5-3-4- فقر. 107

بخش چهارم. 108

2-4-  حجاب وپوشش دردوره ی معاصر. 108

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:28:00 ب.ظ ]
گفتار دوم: سابقه عملیات انتحاری.. 34

گفتار سوم: علل و عوامل عملیات انتحاری.. 36

عوامل آیینی و مذهبی در انتحار. 37

نقد و بررسی دیدگاه ها در رابطه با علل و عوامل عملیات انتحاری.. 40

گفتار چهارم: اقسام عملیات انتحاری.. 44

نقد و بررسی دیدگاه ها در رابطه با اقسام عملیات انتحاری.. 52

تفاوت عملیات انتحاری مشروع با غیر مشروع. 72

مهمترین آثار و پیامدهای عملیات انتحاری مشروع. 74

بعضی از نمونه های عملیات انتحاری مشروع. 75

مهمترین پیامدها و آثار منفی عملیات انتحاری غیر مشروع. 75

فصل دوم

فصل دوم: موارد جواز عملیات انتحاری مشروع و ادّله قائلین به جواز آن. 77

گفتاراول: اصول و مبانی مشروعیت انتحاری مشروع. 78

مبنای اول: عملیات انتحاری مشروع از مصادیق جهاد در راه خدا 78

نکته اول: تقسیم جهاد به ابتدایی و دفاعی.. 78

نکته دوم: جهاد از دیدگاه فقها 80

الف- جهاد از دیدگاه فقهای شیعه. 80

ب. جهاد از دیدگاه فقهای عامه. 81

ادّله وجوب جهاد ابتدایی.. 82

الف. آیات… 82

ب. روایات… 83

ج. اجماع. 84

نکته سوم: شرط حضور امامa و اذن او در وجوب جهاد ابتدایی.. 85

مقتضای اصول لفظیه در جهاد ابتدایی.. 90

الف- بررسی آیات.. 90

ب- بررسی روایات.. 91

ادّله مشروعیت عملیات انتحاری از باب جهاد در راه خدا 96

الف-‌آیات.. 96

آیه اول: جهاد در راه خدا 96

روش استدلال به آیه برای مقصود. 97

نقد و بررسی.. 99

آیه دوم: اوج فدا کاری.. 101

روش استدلال به آیه برای مقصود. 103

نقد و بررسی.. 104

آیه سوم: ضرورت آمادگی نظامی.. 105

روش استدلال به آیه برای مقصود. 107

نقد و بررسی.. 109

آیه چهارم: جهاد با جان و مال. 110

روش استدلال به آیه برای مقصود. 110

ب- روایات… 111

روایت اول: موثقه سکونی از امام صادقa.. 111

روش استدلال به روایت برای مقصود. 112

نقد و بررسی.. 112

روایت دوم: صحیحه ابوبصیر از امام صادقa.. 112

روش استدلال به روایت برای مقصود. 113

 

نقدو بررسی.. 113

روایت سوّم: موثقه عثمان بن عیسی از امام باقرa.. 113

مبنای دوم: عملیات انتحاری مشروع مصداق دفاع. 114

الف- دفاع از دیدگاه فقهای شیعه. 115

ب- دفاع از دیدگاه فقهای عامه. 115

ادّله مشروعیت دفاع. 118

الف-آیات.. 118

ب. روایات.. 121

  1. مشروعیت دفاع از نفس… 121
  2. مشروعیت دفاع از ناموس و مال. 122

ج. فطری بودن دفاع. 122

د. عقلانی بودن دفاع. 123

اهمیت دفاع از دین.. 124

مبنای سوم، ضرورت و اضطرار. 126

ادله قائلین به جواز عملیات انتحاری مشروع در حالت اضطرار. 128

https://urlscan.io/result/290d64ac-428b-4c19-ab8a-918bf0a609c1/

 

الف- آیات.. 128

ب. روایات.. 130

ج- عقل.. 131

  1. جواز کشتن متترس… 131

تترس در اصطلاح فقها 132

الف- دیدگاه فقهای شیعه. 132

ب- دیدگاه فقهای عامه. 133

کیفیت استدلال برای جواز عملیات انتحاری مشروع. 136

  1. حفظ اسرار نظامی تا سرحد مرگ… 137

نقد و بررسی ادله ضرورت و اضطرار. 140

گفتار دوم:ادله دیگر برای مشروعیت عملیات انتحاری مشروع. 145

  1. استناد به سیره 145

الف. استدلال به سیره معصومینf. 145

روش استدلال به سیره معصومینf.. 148

نقد و بررسی دلیل سیره 149

ب- استناد به سیره متشرعه. 150

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:28:00 ب.ظ ]