دانلود فایل های دانشگاهی


آخرین مطالب


 مطالعات مربوط به نقش دولت در اقتصاد را به طور کلی می­توان در دو گروه طبقه­بندی کرد. برخی ازمطالعات( دنیل و بارو1990)[1] به بررسی رابطه اندازۀ دولت و رشد اقتصادی پرداخته­اند و برخی دیگر از این مطالعات (فیشر، لنسینک والمار، گرجی و مدنی)[2] به اثرات نامطلوب سیاست­گذاری دولت بر روی رشد اقتصادی توجه داشته­اند. گروه اول متغیر هزینه­های دولت به تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخصی از اندازۀ دولت و مقیاس فعالیت­های دولت دراقتصاد در نظرگرفته­اند وگروه دوم انحراف معیار متغیرهای بودجه­ای نظیر مالیات ها و مخارج دولتی را به عنوان شاخصی از بی­ثباتی فعالیت­های دولت در اقتصاد بررسی کرده­اند. در تقسیم­بندی دیگری فعالیت­های دولت را می­توان به سه گروه نقش بودجه­ای،    تصدی­های دولت و اختلال­های ناشی از فعالیت­های غیر بودجه­ای تقسیم کرد[3]. مطالعۀ حاضر به بررسی اثرات نامطلوب سیاست­های دولت بر اقتصاد درقالب نقش بودجه­ای دولت می­پردازد. دولت مرکز ثقل قدرت، اداره و تنظیم امور مختلف است که برای تحقق اهداف خود، وظایفی را بر عهده می­گیرد. اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را در وظایف ذاتی آن شامل امنیت، بهداشت وآموزش می­دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته و برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار ضروری می­دانند.

چگونگی دخالت دولت در اقتصاد و تعیین وظایف آن یکی از مسائل مهم از بدو شکل­گیری اندیشه اقتصادی مدرن بوده است و نظریه­پردازان اقتصادی دیدگاه­های متفاوتی در این مورد داشته ­اند.

2-1- ضرورت انجام مطالعه

گروه سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب همواره فراتر از محدودۀ کلاسیک ایفای نقش کرده است و به همین دلیل آثار مثبت و منفی بسیاری بر اقتصاد برجای گذاشته است که ارزیابی و شناسایی نحوۀ تأثیرگذاری عملکرد دولت برای برنامه­ریزی و اصلاح اشتباهات گذشته و عملکرد بهتر در آینده ضروری به نظر می­رسد. در واقع تغییرات سیاست­های اقتصادی دولت گاه اثر مثبت و گاه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است ولی آنچه که مهم است تغییرات مداوم و غیر­قابل پیش­بینی این      سیاست­هاست، که همواره اثر مخربی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور داشته است  (گرجی و مدنی)[1]، قابل پیش­بینی بودن سیاست­ها و اعتبار دولت با کاهش نا­اطمینانی باعث رشد اقتصادی بیشتر می­شود[2].

لذا با توجه به اهمیت موضوع شناخت نحوۀ تأثیر­گذاری نا­اطمینانی حاصل از اجرای سیاست­های اقتصادی دولت و شدت و جهت آن بر رشد اقتصادی ایران ضروری به نظرمی­رسد.

3-1- هدف مطالعه

در این مطالعه هدف بررسی تأثیر نوسانات و نا­اطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت (اعم از پولی، مالی و ارزی) بر روی رشد اقتصادی است. نظریه­هایی که رابطۀ بین ثبات سیاست­های اقتصادی و رشد اقتصادی را بررسی می­کنند غالباٌ دامنۀ کار را به بررسی تأثیر مستقیم ثبات سیاست­های اقتصادی بر رشد اقتصادی محدود می­کنند. اما علاوه بر رابطۀ مستقیم بین این دو پدیده، باید به تأثیر غیر­مستقیم   نا­اطمینانی سیاست­های دولت بر رشد اقتصادی، از کانال عواملی که این رشد را تعیین می­کنند (مانند سرمایه­گذاری ، تورم، رشد جمعیت، و توزیع درآمد) نیز توجه داشت. رشد اقتصادی مستلزم جوی است که در آن بخش خصوصی بتواند برای فعالیت­های خود برنامه­ریزی کرده و سرمایه خود را درگیر    فعالیت­های بلند­مدت کند، به ویژه پروژه­های ساختاری و پایه­ای که موتور رشد اقتصادی و تحولات تکنولوژیکی می­باشند. این پروژه­ها غالباٌ مستلزم سرمایه­گذاری سنگین بوده  و تنها در افق­های بلند­مدت سودآور می­باشند. نا­اطمینانی نسبت به سیاست­های اقتصادی دولت موجب می­شود که صاحبان سرمایه نتوانند بازده بلند­مدت سرمایۀ خود را با اطمینان کافی محاسبه

 کنند. افزایش نا­اطمینانی سیاست­های اقتصادی موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمایه، کاهش سطح سرمایه­گذاری و لذا ایستایی و رکود اقتصادی می­گردد. در بلند­مدت رشد اقتصادی مستلزم آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و قابل پیش­بینی بودن سیاست­های اقتصادی است.

4-1- ضرورت دخالت دولت در اقتصاد

در یک جمع­بندی از نظریات مکاتب مختلف مهمترین توجیه دخالت­های دولت، تلاش در جهت رفع کاستی­های بازار، ثبات­سازی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه­گذاری خصوصی و رفع نا­اطمینانی­های اقتصادی می­باشد. در غیر این صورت دخالت­های دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، اختلالات بازار و بی­ثباتی­ها شود، خود با تبدیل به عامل اختلال، فضای نا­امنی و بی­ثباتی را گسترش داده و رشد اقتصادی را پایین نگه خواهد داشت.

بروز اختلالات و نوسانات دائمی در اقتصاد و عملکرد ضعیف و کند تعدیل کننده­های خودکار(مثل مکانیسم نرخ بهره و قیمت­ها) مهمترین دلیل دخالت دولت در اقتصاد است. به عبارتی در میان اهداف متعددی که دولت­ها با دخالت در اقتصاد دنبال می­کنند شاید تأمین ثبات و رشد اقتصادی از اهمیتی خاص برخوردار باشد.

5-1- وظایف کلی دولت

به طور کلی پنج وظیفه مشترک و اساسی برای همه دولت ها می توان در نظر گرفت:

– پی ریزی ساختار قانون.

– ایجاد فضای سیاست گذاری باثبات، از جمله ثبات اقتصاد کلان.

این مطلب را هم بخوانید :

 

– سرمایه­ گذاری در خدمات اساسی اجتماعی و زیر ساخت­ها.

– پشتیبانی از گروه­ های آسیب ­پذیر.

– حفاظت از محیط زیست.

در مورد وظیفۀ دوم دولت یعنی ایجاد فضای سیاست­گذاری باثبات اقتصاد کلان می توان گفت برای ایجاد ثبات در اقتصاد اجرای سیاست­های دولت لازم است. بدون اجرای سیاست­های دولت، اقتصاد دستخوش نوسانات فراوانی خواهد شد و ممکن است درگیر دوره­های طولانی بیکاری و تورم شود، مشکل جدی­تر زمانی بروز می­کند که بیکاری و تورم ممکن است همزمان بروز کند. لذا برای ایجاد ثبات و امنیت در اقتصاد سیاست­های دولت لازم الاجرا است؛ ولی ممکن است اجرای خود این سیاست­ها مسبب بی­ثباتی و نا­­­­­­­اطمینانی شود.

 ثبات سیاست­های اقتصادی دولت پیش­شرط تأمین توسعه اقتصادی بلند­مدت و پایدار است. آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی می­باشند که شالودۀ سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل می­دهند. از میان این سه عامل (آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی) نقش ثبات سیاست­های اقتصادی دولت در رشد اقتصادی بحث ­برانگیزتر است. در تعریف یک محیط اقتصاد کلان با­ثبات، بر پنج شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و وضعیت تراز پرداخت­ها تأکید می­شود.[1]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-07-02] [ 08:10:00 ب.ظ ]
  • منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………….103
  • منابع غیرفارسی………………………………………………………………………………………………………..110

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………….122

 

فهرست جـداول

عنوان                                                                                                                     صفحه

جدول (1-1).  سطح زیر کشت گندم در سال زراعی 87-86 به تفکیک استان ها…………………….. 7

جدول (1-2). برنامه تولید گندم آبی و دیم در شهرستان های استان لرستان …………………………… 8

جدول (3-1). میزان دمای ماهانه در سال 1387 در دشت سیلاخور……………………………………… 38

جدول (3-2). میزان رطوبت در ماههای مختلف سال 1387 در دشت سیلاخور………………………. 39

جدول (4-1). نتایج تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده در آزمایش ……………………………… 53

جدول (4-2). تجزیه همبستگی بین صفات مورد مطالعه……………………………………………………. 97

 

 

فهرست اشكال و نمودارها

عنوان                                                                                                                          صفحه

شكل (3-1). نمایی از جوانه زنی بذور در سطح مزرعه آزمایشی…………………………………………. 44

شكل (3-2). نمایی از سبز شدن بذور در سطح مزرعه آزمایشی………………………………………….. 44

شكل (3-3). نمایی از پنجه دهی بذور در سطح مزرعه آزمایشی…………………………………………. 45

شكل (3-4). نمایی از شروع مرحله سنبله دهی در سطح مزرعه آزمایشی………………………………. 45

شكل (3-5). نمایی از تشکیل سنبله در بوته در سطح مزرعه آزمایشی…………………………………… 46

شكل (3-6). نمایی از سنبله های تشکیل شده در یک کرت آزمایشی…………………………………… 46

شكل (3-7). نمایی از تشکیل سنبله ها در سطح مزرعه آزمایشی…………………………………………. 47

شكل (3-8). نمایی از شروع مرحله رسیدگی در سطح مزرعه آزمایشی…………………………………. 47

شكل (3-9). نمایی از مرحله رسیدگی در یک کرت آزمایشی…………………………………………….. 48

شكل (3-10). نمایی کلی از مرحله رسیدگی در سطح مزرعه آزمایشی…………………………………. 48

شكل (3-11). نمایی از برداشت محصول در سطح مزرعه آزمایشی……………………………………… 49

شكل (3-12). نمایی از برداشت محصول بوسیله کمباین در سطح مزرعه آزمایشی…………………… 49

شكل (3-13). نمایی از کاه و کلش باقی مانده پس از برداشت محصول………………………………… 50

نمودار (4-1-1). اثر تاریخ كاشت بر درصد سبز مزرعه…………………………………………………….. 55

نمودار (4-1-2). اثر نوع رقم بر درصد سبز مزرعه…………………………………………………………… 55

نمودار (4-1-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر درصد سبز مزرعه…………………………….. 56

نمودار (4-2-1). اثر تاریخ كاشت بر تعداد بوته در واحد سطح ………………………………………….. 58

نمودار (4-2-2). اثر نوع رقم بر تعداد بوته در واحد سطح ……………………………………………….. 58

نمودار (4-2-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر تعداد بوته در واحد سطح …………………. 58

نمودار (4-3-1). اثر تاریخ كاشت بر تعداد پنجه در بوته ………………………………………………….. 61

نمودار (4-3-2). اثر نوع رقم بر تعداد پنجه در بوته  ………………………………………………………. 61

نمودار (4-3-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر تعداد پنجه در بوته ………………………….. 61

دانلود پایان نامه

 

نمودار (4-4-1). اثر تاریخ كاشت بر تعداد سنبله در بوته …………………………………………………. 63

نمودار (4-4-2). اثر نوع رقم بر تعداد سنبله در بوته  ………………………………………………………. 64

نمودار (4-4-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر تعداد سنبله در بوته …………………………. 64

نمودار (4-5-1). اثر تاریخ كاشت بر تعداد دانه در سنبله  …………………………………………………. 66

نمودار (4-5-2). اثر نوع رقم بر تعداد دانه در سنبله ……………………………………………………….. 66

نمودار (4-5-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر تعداد دانه در سنبله…………………………… 66

نمودار (4-6-1). اثر تاریخ كاشت بر تعداد گره در ساقه اصلی……………………………………………. 68

نمودار (4-6-2). اثر نوع رقم بر تعداد گره در ساقه اصلی ………………………………………………… 68

نمودار (4-6-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر تعداد گره در ساقه اصلی…………………… 68

نمودار (4-7-1). اثر تاریخ كاشت بر ارتفاع بوته……………………………………………………………… 71

نمودار (4-7-2). اثر نوع رقم بر ارتفاع بوته…………………………………………………………………… 71

نمودار (4-7-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر ارتفاع بوته……………………………………… 71

نمودار (4-8-1). اثر تاریخ كاشت بر عملكرد بیولوژیك……………………………………………………. 73

نمودار (4-8-2). اثر نوع رقم بر عملكرد بیولوژیك …………………………………………………………. 74

نمودار (4-8-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر عملكرد بیولوژیك……………………………. 74

نمودار (4-9-1). اثر تاریخ كاشت بر عملکرد کاه و کلش………………………………………………….. 76

نمودار (4-9-2). اثر نوع رقم بر عملکرد کاه و کلش………………………………………………………… 76

نمودار (4-9-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر عملکرد کاه و کلش………………………….. 76

نمودار (4-10-1). اثر تاریخ كاشت بر وزن هزار دانه ………………………………………………………. 78

این مطلب را هم بخوانید :

 

نمودار (4-10-2). اثر نوع رقم بر وزن هزار دانه……………………………………………………………… 79

نمودار (4-10-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر وزن هزار دانه……………………………….. 79

نمودار (4-11-1). اثر تاریخ كاشت بر عملکرد دانه………………………………………………………….. 81

نمودار (4-11-2). اثر نوع رقم بر عملکرد دانه……………………………………………………………….. 82

نمودار (4-11-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر عملکرد دانه………………………………….. 82

نمودار (4-12-1). اثر تاریخ كاشت بر شاخص برداشت……………………………………………………. 84

نمودار (4-12-2). اثر نوع رقم بر شاخص برداشت………………………………………………………….. 85

نمودار (4-12-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر شاخص برداشت……………………………. 85

نمودار (4-13-1). اثر تاریخ كاشت بر وزن محصول کرت…………………………………………………. 87

نمودار (4-13-2). اثر نوع رقم بر وزن محصول کرت………………………………………………………. 87

نمودار (4-13-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر وزن محصول کرت…………………………. 87

نمودار (4-14-1). اثر تاریخ كاشت بر درصد پروتئین ……………………………………………………… 89

نمودار (4-14-2). اثر نوع رقم بر درصد پروتئین…………………………………………………………….. 89

نمودار (4-14-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر درصد پروتئین………………………………. 90

نمودار (4-15-1). اثر تاریخ كاشت بر شاخص سختی دانه ……………………………………………….. 91

نمودار (4-15-2). اثر نوع رقم بر شاخص سختی دانه………………………………………………………. 91

نمودار (4-15-3). اثر متقابل تاریخ كاشت در نوع رقم بر شاخص سختی دانه………………………… 92

  

فصل اول

کلیات

مقدمه

غلات و بویژه گندم یکی از مهمترین تولیدات غذایی برای انسان می باشند. تقریباً 55% از پروتئین ها،
15% چربی ها،70% گلوسید و به طور کلی 55-50% کالری مصرف شده توسط انسان در دنیا به وسیله غلات تأمین می گردد. غلات نقش ویژه و مهمی در الگوی مصرف هر کشوری را در دنیا دارد و به همین دلیل از دیرباز حکومت های حاکم بر دنیا برخوردی فعال در جهت ازدیاد غلات بویژه گندم مورد نیاز کشور خود کرده اند. گندم در محدوده وسیعی از شرایط آب و هوایی جهان رشد می کند و در حقیقت این گیاه از سازگارترین گونه های غلات است.

با تحقق پدیده ای به نام انقلاب سبز، بعضی از کشورها بویژه هندوستان و ترکیه در آسیا و مکزیک در قاره آمریکا توانستند با افزایش عملکرد گندم به مرحله خودکفایی راه یابند. به طوری که مصرف سرانه هندوستان از 4/23 کیلوگرم در سال 1967 به 50 کیلوگرم در سال 1981 رسیده است (نورمحمدی و همکاران، 1376). در ایران با توجه به اینکه چند سالی بیشتر از خودکفایی گندم نمی گذرد، بنابراین نیاز به مطالعات و تحقیقات بیشتر و گسترده تری احساس می شود تا بتوان ضمن حفظ این خودکفایی به میزان عملکرد کشور بیافزاییم. توجه روز افزون جهانی به تولید هرچه بیشتر گندم از یک طرف به منظور تأمین بخشی از نیازهای بشری و از طرفی جهت خنثی کردن سیاست های استعمارگرانه ابرقدرت ها در زمینه این محصول استراتژیک، جهاد عظیمی را در سراسر عالم در زمینه های دایر کردن زمین های بایر و افزایش سطح زیر کشت و بالا بردن میزان بهره دهی واحدهای کشاورزی، ضمن توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و حاصلخیزی خاک و اصلاح بذر و تهیه بذور مقاوم و تحول در سیستم آبیاری و مبارزه با آفات گیاهی و غیره برانگیخته است (خانجانی، 1385 ). مناطق معتدل که لرستان نیز جزء این مناطق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:10:00 ب.ظ ]
3- توضیح عملیات قطعات رسم شده در بلوك دیاگرام
     الف  89C51(1)
     ب  89C51(2)
     ج  HIN 232
     د- مدارات یكسو كننده و تقویت كننده
     ه  تراشه ADC808
     و  طرز كار LCD
4- شرح كار دستگاه
5- مشخصات دستگاه
 مزایای دستگاه
7- سخت افزار دستگاه
8- مدارات قسمت نمونه گیری ولتاژ و جریان
9- طرز كار ADC 808
10- نرم افزار دستگاه

 

این مطلب را هم بخوانید :

 

11- شرح عملكرد نرم افزار
12- شرح كلیدهای مختلف نرم افزار
13- آنالیز اطلاعات ذخیره شده
14-توضیحات نرم افزار اسمبلی میكرو پروسسورها
15- توضیحات نرم افزار تحت ویندوزبا Visual C++
 

مقدمه

امــروزه بهران مصرف برق شاید مسئله ای مشكل سـاز برای آینده كشورمـان باشد ، با كاهش و صـرفه جویی در مصـرف برق شاید بتوان نیمی از این مشكل را حل نمود ، اما با كمی تدبیر می توان كمك بزرگی به آینده و اقتصاد نمود .

دانلود پایان نامه

 

ساخت دستگاه آنالایزر (VCA005) تنها گامی در بهینه سازی مصرف انرژی  می باشد ، این دستگاه با آنالیز كامل از مصـرف انرژی نموداری بصورت ماكزیمم و مینیمم مصرف در اختیار كاربر قرار می دهـد ، بنابراین كاریر قادر خواهد بود ایرادات مصرف برق را شناسایی نموده و سعی در رفع اشكالات نماید . بنابراین از این طریق خواهیم توانست كمك شایانی در بهتر مصرف نمودن انرژی انجام دهیم .
 
با نصب این دستگاه در كارنجات و رفع ایرادات احتمالی كه بوسیله آنالیز برق شناسایی خواهد شد میتوان گامی بزرگ در بهینه سازی مصرف برق و اقتصاد كشور برداشت .
امیدوارم با راهنمایی و كمك اساتید محترم و ساخت دستگاه فوق الذكر توانسته باشم كمكی هر چند كوچك به اقتصاد كشورم كرده باشم .
توضح عملیات قطعات كشیده شده در بلوك :

الف ) 89C51(1)  :
1- فرمانهای لازم را به  ADC808 می دهد تا مقدار آنالوگ به دیجیتال برای هر شش كانال تبدیل شود ( سه كانال جریان و سه كانال ولتاژ )
2- مقدار دیجیتال گرفته شده از ADC را گرفته و عملیات لازم را روی آن انجام می دهد و مقدار مطلوب را روی صفحه LCD نمایش می دهد و همچنین این مقادیر را از طریق پورت سریال به آی سی 89C51(2) می فرستد .
3- كی بورد ماتریسی را چك می كند تا چنانچه كلید فشار داده شد عملیات لازم را انجام دهد .
4- محاسبه كردن ساعت سیستم و نمایش ساعت روی صفحه LCD .
5- محاسبه تاریخ شمسی و نمایش برروی صفحه LCD .
ب) 89C51(2) :
1- اطلاعات رسیده از خط سریال از آی سی 89C51(1) را در حافظه RAM ذخیره می كند و همچنین این اطلاعات را از طریق سریال به كامپیوتر می فرستد تا این مقادیر در نرم افزار نمایش داده شود .
2– بعد از رسیدن هر باكس اطلاعات یك LED را روشن یا خاموش می كند تا ذخیره اطلاعات در دستگاه نمایش داده شود  .
ج) HIN232
 یك واسط است برای تبادل سریال بین میكرو و كامپیوتر .
 این آی سی ولتاژ پنج و صفر میكرو را با استفاده از خازنهای مدار تبدیل به ولتاژهای  پانزده و منفی پانزده می كند .
این آی سی برای تبادل سریال از استاندارد RS232 استفاده می كند .
پایه های RS232
چون در كامپوترهای IBM برای ارتباط سریال از سوكت نه پین استفاده می شود لذا پایه های آن را توضیح می دهیم :
پایه ها :
1- تشخیص حامل داده DCD
2– داده رسیده RXD
3- داده ارسال شده TXD
4- پایانه داده آماده DTR
5- سیگنال زمین
6- مجموعه داده آماده
7- تقاضای ارسال
8- آمادگی برای ارسال
9- تشخیص دهنده
ما برای ارتباط سریال با میكرو فقط از پایه های دو و سه و پنج استفاده می كنیم .
پورتهای COM در IBM PC و سازگار به آنها :
كامپوترهای IBM PC و سازگارهای مبتنی بر (8086 ، 286 ، 386 ، 486 و پنتیوم ) معمولاً دو پورت COM دارند . هـر دو پورت كانكتورهای نوع RS – 232 را دارا می باشند .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:09:00 ب.ظ ]
 

1-1- مقدمه

در گیاهان مسیرهای متابولیکی خاصی از متابولیسم اولیه گیاه منشعب و منجر به تولید ترکیبات متابولیکی منحصر به فردی می شود. این مسیرهای متابولیکی را متابولیسم ثانویه و مواد حاصل را مواد مؤثره می گویند. به بیان دیگر متابولیسم اولیه منجر به متابولیسم ثانویه می شود که پیش ساخت های متابولیسم ثانویه برخی متابولیت های اولیه نظیر فسفو انول پیرواتPEP ، استیل کوآنزیم آ (Acetyll coA) و غیره هستند. متابولیسم ثانویه در همه گیاهان وجود ندارد و حتی ممکن است بین دو گونه گیاهی مشابه نیز متفاوت باشد. مقدار مواد مؤثره در گیاه بسیار کم می باشد. گیاهان دارای مواد مؤثره را گیاهان دارویی می گویند (صفری، 1380).

متابولیت های اولیه شامل ترکیبات بیوشیمیایی مهم یعنی کربوهیدرات ها، پروتئین ها وچربی ها می باشند. سایر ترکیبات بیوشیمیایی گیاهی که به این سه گروه متعلق نباشند به عنوان

پایان نامه ها

 متابولیت های ثانویه شناخته می شوند که دامنه وسیعی از مواد را شامل می شوند (حبیبی خانیانی، 1384).

کشور ایران به دلیل تنوع آب و هوایی و اکولوژیک جغرافیایی و به دلیل قرار گرفتن در پهنه ای از جهان که در برگیرنده سه ناحیه رویشی اروپا – سیبری، ایرانو-تورانی وخلیج و عمانی می باشد از تنوع گونه ای قابل توجهی برخوردار است. به طوریکه امروزه با پیشرفت علم گیاهشناسی مدرن تعداد گونه های شناخته شده در آن به 8000 گونه بالغ می گردد. قطعاً در میان این تعداد از گیاهان،بخش قابل توجهی در ردیف گیاهان دارویی قرار می گیرند (مظفریان، 1387).

استفاده از گیاهان دارویی برای درمان بیماری ها نسبت به دیگر روش های مداوا از جمله شیمی درمانی، هیدرو تراپی، طب سوزنی، هومیوپاتی و غیره قدمت چندین هزار ساله دارد و تا اوایل قرن گذشته مهمترین منبع دارو در درمان بیماریها به شمار می رفت (بهادری، 1385).

این مطلب را هم بخوانید :

 

طبق برخی سنگ نوشته ها و شواهد دیگر به نظر می رسد مصری ها و چینی ها در زمرۀ اولین اقوام بشری بودند که فراتر از بیست و هفت قرن پیش از میلاد مسیح از گیاهان به  عنوان دارو استفاده برده اند و حتی برخی از آنها را برای مصرف بیشتر در درمان دردها کشت کرده اند (ولاگ و استودلا، 1371).

بقراط حکیم بنیانگذار طب ونیز ارسطو شاگرد او درمان را بر پایه گیاهان انجام می دادند. آنها علاوه بر گیاهان رویش یافته در منطقه یونان از گیاهان مناطق دیگر نیز استفاده می کردند. بعد از آنها یکی از

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:08:00 ب.ظ ]
عنوان صفحه
شکل 1- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت طول ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری اول 24
شکل 2- مقایسه تأثیر غلظت‌های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید بر صفت طول ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری اول 25
شکل 3- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن تر ریشه (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری اول 26
شکل 4- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن تر برگ (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری اول 27
شکل 5- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت سطح ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری اول 30
شکل 6- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن خشک برگ (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری اول 32
شکل 7- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت تعداد ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم 34
شکل 8- مقایسه تأثیر غلظت‌های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید بر صفت تعداد ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم 35
شکل 9- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت طول ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم 36
شکل 10- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن تر ریشه (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم 37
شکل 11- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن تر برگ (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم 38
شکل 12- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت سطح برگ گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم 40
شکل 13- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت سطح ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم 41
شکل 14- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن خشک ریشه (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم 42
شکل 15- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن خشک برگ (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم
43
شکل 16- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت تعداد ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری سوم 45
شکل 17- مقایسه تأثیر غلظت‌های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید بر صفت تعداد ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری سوم 45
شکل 18- بررسی روند تغییرات صفت تعداد ریشه گیاه رزماری در بسترهای مختلف کاشت در طول دوره‌های نمونه‌گیری 47
شکل 19- بررسی روند تغییرات صفت تعداد ریشه گیاه رزماری در غلظت‌های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید (IBA) در طول دوره‌های نمونه‌گیری 48
شکل 20- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن تر ریشه (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری سوم این مطلب را هم بخوانید :
تحقیق درمورد مسئولیت کیفری
50
شکل 21- بررسی روند تغییرات صفت وزن تر ریشه (گرم) گیاه رزماری در بسترهای مختلف کاشت در طول دوره‌های نمونه‌گیری 51
شکل 22- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن تر برگ (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری سوم 52
شکل 23- بررسی روند تغییرات صفت وزن تر برگ (گرم) گیاه رزماری در بسترهای مختلف کاشت در طول دوره‌های نمونه‌گیری 53
شکل 24- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن خشک ریشه (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری سوم 55
شکل 25- بررسی روند تغییرات صفت وزن خشک ریشه (گرم) گیاه رزماری در بسترهای مختلف کاشت در طول دوره‌های نمونه‌گیری 56
شکل 26- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن خشک برگ (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری سوم 57
شکل 27- بررسی روند تغییرات صفت وزن خشک برگ (گرم) گیاه رزماری در بسترهای مختلف کاشت در طول دوره‌های نمونه‌گیری 58
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:08:00 ب.ظ ]